PHẦN MỀM LẬP QUẺ KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

CHÚ Ý: ÂM DƯƠNG ĐỘN CỤC VÀ SỐ CỤC CHỈ HOẠT ĐỒNG VỚI "TÙY CHỌN SỐ CỤC". MẶC ĐỊNH CỤC SỐ ĐƯỢC TÍNH THEO THỜI GIAN LẬP QUẺ

Chọn Cục
Âm Dương Cục Số cục
Giờ Phút Giây
Ngày Tháng Năm
Timezone
Phương Pháp
  • Phi Bát Thần
  • Phi Bát Môn
***CLICK***THAM GIA GROUP "KINH DỊCH QUÁN" ĐỂ ĐƯỢC LUẬN GIẢI QUẺ DỊCH MIỄN PHÍ

Hóa Lộc [năm sinh] ở cung Phụ Mẫu

Tam hợp của cung Phụ mẫu là cung Nô bộc và cung Tử nữ, ba tính chất mà ba cung này đều thuộc về “tha cung”. Bất kể tổ hợp…