PHẦN MỀM LẬP QUẺ KỲ MÔN ĐỘN GIÁP

CHÚ Ý: ÂM DƯƠNG ĐỘN CỤC VÀ SỐ CỤC CHỈ HOẠT ĐỒNG VỚI "TÙY CHỌN SỐ CỤC". MẶC ĐỊNH CỤC SỐ ĐƯỢC TÍNH THEO THỜI GIAN LẬP QUẺ

Chọn Cục
Âm Dương Cục Số cục
Giờ Phút Giây
Ngày Tháng Năm
Timezone
Phương Pháp
  • Phi Bát Thần
  • Phi Bát Môn
***CLICK***THAM GIA GROUP "KINH DỊCH QUÁN" ĐỂ ĐƯỢC LUẬN GIẢI QUẺ DỊCH MIỄN PHÍ

Tứ hóa sơ luận

Tứ hóa sơ luận Trích bài viết của Thầy TUETVNB) 1. Tứ hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Là thùy tượng của tổ hợp sao trong đẩu số ứng với thời gian.…