Danh mục: Dịch lý

Dịch Can Chi

Bài viết về Dịch Can Chi của cụ Hà Uyên. CHU KỲ 1 ……………………….. LY ……..TỐN…………………………….KHÔN …CHẤN…………………+……………….ĐOÀI …….CẤN……………………………..CÀN ………………………..KHẢM 1. Giáp Tý – Thuần Càn, hào…

CÁCH LẬP QUẺ THEO THỜI GIAN

CÁCH LẬP QUẺ THEO THỜI GIAN I QUY ĐỊNH VỀ TƯỢNG QUẺ 1 Càn, 2 Đoài, 3 Ly, 4 Chấn, 5 Tốn, 6 Khảm, 7 Cấn,…

Lập quẻ Lục Hào

Lập Quẻ Lục hào Lập Quẻ Dịch Bói Lục Hào 1 – Quẻ Lục Hào là gì. Là cách thức gieo 3 đồng xu 6 lần.…

TĂNG BỔ BỐC PHỆ CHÍNH TÔNG – Phần 70

(Tuvivietnam – siêu tầm) Chương 20 X PHẦN MỘ 坟墓 MỒ MẢ 葬埋之理乃先王之所定, 风水之因特后世之所兴. 虽为送尸而然, 祸福吉凶攸系. 故坟占三代, 穴有定爻. 一世二世, 子孙出王侯将相之英; 三世四世, 后世主富贵繁华之茂. 绝嗣无人, 端为世居五六; 为商外出, 只因世在游魂.…

1 2 3 15