Danh mục: Vương Đình Chi

Các thuật ngữ trong tử vi

Các thuật ngữ Trung Châu Tam Hợp Phái: Bản cung (cung gốc) tức cung chủ về việc đang xem. Như xem tiền tài là cung Tài…

Trung Châu Phái

Vương Đình Chi phái Trung Châu có phong cách đoán mệnh khá đặc biệt, thường căn cứ vào tinh thần của mệnh tạo (cung Phúc đức),…

SAO THAM LANG – VƯƠNG ĐÌNH CHI

Sao Tham lang – Vương Đình Chi (Tuvivietnam – siêu tầm)       Tham lang miếu ở Thìn Tuất Sửu Mùi, hãm ở Tị Hợi Trong Đẩu…

SAO THAM LANG – LỤC BÂN TRIỆU

Sao Tham lang – Lục Bân Triệu (Tuvivietnam – siêu tầm)       Sao Tham lang trong thuyết ngũ hành thuộc dương mộc. Ở trên trời thuộc…

SAO THÁI ÂM – VƯƠNG ĐÌNH CHI

Sao Thái âm – Vương Đình Chi (Tuvivietnam – siêu tầm)       Thái âm miếu ở Hợi, Tý, Sửu. Hãm ở Mão, Tị, Ngọ. Thái âm…

1 2 3