Danh mục: Tứ Hóa

Hóa Lộc [năm sinh] ở cung Phu thê

“Hỏi thế gian tình là vật gì, mà bao người cứ phải hẹn thề sống chết bên nhau?”, đây là câu nổi tiếng trong bộ Thân…

1 2 3