Danh mục: Tứ Hóa

HÓA DIỆU LUẬN – VƯƠNG ĐÌNH CHI

Hóa diệu luận – Vương Đình Chi (Tuvivietnam – Siêu tầm)       Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt…

NHỮNG TRƯỜNG PHÁI TỨ HÓA

Những trường phái Tứ Hóa (Tuvivietnam – Siêu tầm)       Hóa diệu tổng cộng có bốn loại, đó là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Khóa Khoa, Hóa…

Cung điền trạch phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung điền trạch phi hóa (1) Cung điền trạch phi Hóa Lộc: Cung điền trạch phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Hoàn…

HÓA DIỆU LUẬN

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn (Thiên bàn và…

Cung mệnh phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) (1)       Cung mệnh phi Hóa Lộc: Cung mệnh tự Hóa Lộc: Tự hóa, tức là can của bán cung khiến cho sao…

Sơ luận về Tứ Hóa

(Trích bài viết của Thầy TUETVNB) 1. Tứ hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Là thùy tượng của tổ hợp sao trong đẩu số ứng với thời gian.…