Danh mục: Vũ Khúc

VŨ KHÚC – CAN GIÁP HÓA KHOA

Vũ khúc – can Giáp hóa Khoa (Tuvivietnam – siêu tầm)  Vũ khúc hóa Khoa không chủ về “khoa danh” (có danh tiếng trong khoa cử),…

VŨ KHÚC Ở CUNG TẬT ÁCH

Vũ Khúc ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Vũ Khúc thuộc kim, chủ về bệnh đường hô hấp, kim có khí “tiêu sát”, cho…

MẪU NGƯỜI “THAM VŨ ĐỒNG HÀNH”

MẪU NGƯỜI “THAM VŨ ĐỒNG HÀNH” (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ,…

THAM VŨ ĐỒNG HÀNH

THAM VŨ ĐỒNG HÀNH: Trong Tử vi, thuật ngữ CÁCH CỤC được đưa lên hành đầu, chiếm vai trò rất quan trọng trong giải đoán. Hi…