Danh mục: Phá Quân

Can Quý – Phá quân hóa Lộc

Can Quý – Phá quân hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Phàm là Phá Quân thủ Mệnh hoặc thủ cung Tài, sẽ xảy ra biến động…

Phá quân tinh quyết

(Tuvivietnam – Sưu tầm) BIỆT CÁCH Phá quân quan hệ với các tinh hệ, bố trí của Phá quân trong tinh bàn có sáu loại như…

BÀN VỀ SAO PHÁ QUÂN (PHẦN 2)

Bàn về sao Phá Quân (Phần 2) (Tuvivietnam – siêu tầm) Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ – Chủ tịch CLB phong thủy Thăng Long Tạm bàn…

SAO PHÁ QUÂN – LỤC BÂN TRIỆU

Sao Phá quân – Lục Bân Triệu (Tuvivietnam – siêu tầm)       Sao Phá quân trong thuyết ngũ hành thuộc dương thủy, ở trên trời thuộc chòm…

Phá quân tinh

Phá quân tinh (Tuvivietnam – siêu tầm) TỔNG LUẬN Phá quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, thuộc dương Thủy. Trong Đẩu Số, sao Phá…

BÀN VỀ SAO PHÁ QUÂN (PHẦN 1)

Bàn về sao Phá Quân (Phần 1) (Tuvivietnam – siêu tầm) Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ – Chủ tịch CLB phong thủy Thăng Long Phá quân,…

SAO PHÁ QUÂN II

Sao Phá Quân II (Tuvivietnam – Siêu tầm) Phá quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, ngũ hành thuộc âm thủy, hóa khí là “hao”. Phá…

SAO PHÁ QUÂN III

Sao Phá Quân (Tuvivietnam – Siêu tầm) Phương Vị: Phá Vỡ Chia Rời Tính: Âm Hành: Thủy Loại: Quyền Tinh, Hao Tinh Đặc Tính: Hao tán, phu thê, anh hùng, dũng…

Phá Quân I

Phá Quân (Tuvivietnam – Siêu tầm) Phá quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, thuộc dương Thủy. Trong Đẩu Số, sao Phá quân là “tướng…

1 2