Thông Tin Người Xem:
Họ và Tên: Giới Tính:
Ngày Sinh Người Xem:
Giờ: Ngày:
Tháng: Năm:
Thời Gian Xem:
Giờ: Phút: Giây:
Ngày: Tháng: Năm:
Timezone
Chương 33. Luận Tài

Nguyên văn: Tài là vật bị ta khắc chế để sử dụng, có thể sinh Quan, cho nên là điều tốt đẹp. Tài là tài bạch…

Chương 39. Luận Thiên Quan

Nguyên văn: Sát dùng tấn công thân, giống như không phải là vật dụng tốt, mà cách là đại quý thì phần đa đều có tồn…

Chương 41. Luận Thương quan

Nguyên văn: Thương quan tuy không phải là cát thần, thật ra là tú khí, cho nên các văn nhân, học sĩ phần nhiều bên trong…

Chương 43. Luận Dương Nhận

Chương 43. Luận Dương Nhận Nguyên văn: Dương Nhận là thần Kiếp tài, là Thất Sát của Chính Tài vậy. Ở trước Lộc một vị trí,…