342.-Vài điểm nói thêm về bản lập thành lá số tử vi-KHHB Số 45

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[TẠP CHÍ KHHB SỐ 45 RA NGÀY 31/8/1973]

VÀI ĐIỂM NÓI THÊM VỀ BẢN LẬP THÀNH LÁ SỐ TỬ VI

Trong giai phẩm trước, ở mục Lập thành lá số Tử Vi (bảng để an sao lá số).
Ở chỗ an hai sao Hỏa tinh, Linh tinh, xin quý bạn đọc như sau cho được đầy đủ:
An sao Hỏa tinh và Linh tinh, phải tính theo giờ sinh, và tùy theo tuổi mà tính thuận hay tính ngược, ngoài ra, mỗi tuổi lại bắt đầu tính từ một cung đã được chỉ định sẵn.
Tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Bắt đầu tính cho Hỏa từ cung Sửu, bắt đầu tính cho Linh từ cung Mão.
Tuổi Thân, Tí, Thìn: bắt đầu tính cho Hỏa từ cung Dần, bắt đầu tính cho Linh từ cung Tuất.
Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Bắt đầu tính cho Hỏa từ cung Mão, bắt đầu tính cho Linh từ cung Tuất.
Tuổi Hợi, Mão, Mùi: đầu tính cho Hỏa từ cung Dậu, bắt đầu tính cho Linh từ cung Tuất.
– Rồi Dương Nam, Âm Nữ, từ cung khởi đầu của Hỏa, tính thuận từ giờ Tý đến giờ sinh, tới cung nào là an Hỏa tại đó, từ cung khởi đầu của Linh tính ngược từ giờ Tý đến giờ sinh, đến cung nào là an Linh tại đó.
– Nếu Âm Nam, Dương Nữ thì từ cung khởi đầu của Hỏa, tính từ giờ Tý ngược đến giờ sinh, tới đâu là an Hỏa tại đó; từ cung khởi đầu của Linh, tính thuận từ giờ Tý đến giờ sinh, tới đâu là an Linh tại cung đó.

Cách tính khác về Kình và Đà
Theo kinh nghiệm của cụ Ba La và cụ Thiên Lương:
An Kình Dương trước cung Lộc Tồn; an Đà La sau cung Lộc Tồn, nếu là người Dương Nam, Âm Nữ (thí dụ: Lộc Tồn tại Dần, thì Kình ở Mão, Đà ở Sửu).
An Kình Dương sau cung Lộc Tồn, an Đà La trước cung Lộc tồn, nếu là người Âm Nam, Dương Nữ (thí dụ: Lộc Tồn tại Ngọ, thì Kình ở Tị, Đà ở Mùi).

Cách tính khác về vòng Tràng Sinh
Chúng tôi đã theo sách cổ để ghi cách tính của vòng Tràng Sinh. Nhưng đó chỉ là một cách tính. Chúng tôi được biết kinh nghiệm của cụ Thiên Lương, tính cho các tuổi Âm Nam, Dương Nữ tuy là tính ngược, nhưng sao Mộ phải ở tại 1 trong 4 cung Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi)
Vậy xin ghi như sau:

A. Dương Nam, Âm Nữ
– Mộc Tam Cục: Tràng Sinh tại Hợi, rồi cứ mỗi cung một sao theo chiều thuận, viết cho đủ vòng Tràng Sinh.
– Kim Tứ Cục: Tràng Sinh tại Tỵ, rồi viết vòng sao theo chiều thuận.
– Thủy nhị Cục và Thổ ngũ Cục: Tràng Sinh tại Thân, rồi viết vòng sao theo chiều thuận.
– Hỏa lục Cục: Tràng Sinh tại Dần, rồi viết vòng sao theo chiều thuận.

B. Âm Nam, Dương Nữ
– Mộc tam Cục: Tràng Sinh tại Mão, rồi viết vòng sao theo chiều ngược.
– Kim tứ Cục: Tràng Sinh tại Dậu, rồi viết vòng sao theo chiều ngược.
– Thủy nhị Cục và Thổ ngũ Cục: Tràng Sinh tại Tý, rồi viết vòng sao theo chiều ngược.
– Hỏa lục Cục: Tràng Sinh tại Ngọ, rồi viết vòng sao theo chiều ngược.
Vòng sao Tràng Sinh gồm có: Tràng Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.

TVVN Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận