337.-Cụ Đẩu Sơn góp ý về vòng tràng sinh-KHHB Số 45

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[TẠP CHÍ KHHB SỐ 45 RA NGÀY 31/8/1973]

CỤ ĐẨU SƠN GÓP Ý VỀ VÒNG TRÀNG SINH

Kính gửi Ông Cao Trung,
Trên KHHB G-1 trang 51, ông có nêu ý kiến: chúng ta đã an sai vòng Tràng Sinh Tử Vi và ông có hô hào mọi người góp ý kiến để rộng đường nghiên cứu. Tôi hưởng ứng và góp chút ý kiến thô thiển. Ông viết:
“Trong lá số Tử Vi có 12 cung, chia ra:
4 cung tứ sinh là Dần, Thân, Tỵ, Hợi
4 cung tứ vượng là Tí, Ngọ, Mão, Dậu
4 cung tứ mộ là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi “
12 cung này còn gọi là Địa Bàn của một lá số Tử Vi. Ông nói rất đúng, nhưng còn hơi sót:
4 cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi gọi là Tứ sinh rất đúng nhưng còn là Tứ vượng nữa.
4 cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu mà ông cho là Tứ vượng gọi là Tứ tuyệt
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gọi là Tứ mộ, nhưng còn gọi là Tứ Khố nữa. Đọc đến đây chắc ông nổi nóng lên mà cho là những lời nói trên là lếu láo. Nhưng xin ông cứ bình tĩnh mà tra cứu kỹ lại xem.
Một khi ông đã nhận thức ra rằng: Tý, Ngọ, Mão, Dậu không phải là Tứ vượng nữa thì tất nhiên những vẫn đề ông nêu ra như an xuôi hay ngược vòng tràng sinh sẽ không thành vấn đề nữa.
Dù sao, tôi nhận thấy ở ông có một khối óc rất là thông minh, nên sự nhận xét của ông rất tinh vi, sâu sắc, sự suy luận rất khoa học và sự tìm hiểu thật tế nhị thâm thúy.
Đây tạm xin nói về những điểm tương đồng và dị biệt của vòng Tràng Sinh hay dãy sao Tràng Sinh. Tương đồng là dãy sao này ở Tử vi hay Địa lý đều bắt đầu từ Tràng Sinh rồi đến Mộc Dục… rồi đến cuối cùng là Tuyệt. Cùng bấy nhiêu sao và thứ tự nối tiếp nhau cùng thế cả. Còn điểm tương đồng này nữa. Trong Tử vi nếu Dương Nam, Âm nữ thì an dãy sao theo chiều thuận và nếu Âm nam, Dương nữ thì theo chiều nghịch. Về môn địa lý cũng có khởi Tràng Sinh hoặc thuận hành hay nghịch hành, tùy theo thế nước chảy (Địa lý cũng gọi là Phong Thủy nữa. Bởi lẽ đó nên môn này chỉ căn cứ vào các vòng nước của nó)
Điểm dị biệt: do sự tác dụng của vòng sao này mà ra.
– Về môn Tử vi nặng về định mạng, nên đã an Mệnh và định cục rồi, thì cứ mỗi cung an một sao theo đúng thứ tự và tên của nó, số sao thì chịu vậy, dù nghịch hay thuận chiều.
– Về môn Địa lý. Một khi thầy địa lý đã điểm huyệt rồi, phải phỏng định tọa vị và hướng, để biết cục thì mới khởi Tràng sinh được. Khởi Tràng sinh làm gì? Cốt để thâu thủy và phóng thủy. Ông Thầy Địa lý có phải là ông Tiên đâu mà thu nước về và té nước đi được. Ông Tiên khi muốn thu nước ở cái hồ hay ao trước mặt ông thì ông chỉ việc mở cái nút hồ lô phép của ông ra rồi đọc thần chú tức thì nước hồ ao ấy sẽ rút và chui vào hồ lô một lát cạn hết.
Nhà Phong thủy thì thâu thủy bằng cách xê dịch vòng Tràng Sinh của mình cho nơi Minh Đường đúng vào cung Tràng Sinh, hay Đế Vượng gọi là Tràng Sinh thủy hay ở Đế vương thủy. Hai loại thủy này quí nhất trong các loại thủy rồi đến Dưỡng Thủy và Mộ Thủy rồi thứ ba đến Mộc Dục thủy, Lâm Quan thủy, Quan đái thủy. Ba loại thủy sau này bán hung bán cát.

TVNV Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận