320.-Hai lá số-KHHB Xuân 1975

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

(Không rõ đề mục vì bị mất trang trước)

Hai lá số

Cuối năm 1973, cụ bà Phan thị Bẩy gặp Giáo sư Hoàng Quân, nhờ anh xem số, nhờ ông coi Tử vi xem ông Đệ còn hay mất. Khổ một điều bà cụ chỉ biết niên canh bà Đệ chứ không biết niên canh của ông Đệ. Giáo sư Hoàng Quân mang lá số của bà Đệ về cho nhóm Đông A nghiên cứu, sau đây là đặc điểm của lá số:
– Thiên Phủ thủ Mệnh tại Hợi, tuy giáp Không Kiếp, nhưng Kiếp đã được Đồng, Âm, Lộc giải.
– Lộc Tồn, Văn Khúc, Hồng Loan cư Thiên Di.
– Thiên Tướng, Đào Hoa cư Quan Lộc.
Như vậy là cũng là người đẹp, thông minh, phúc hậu, đoan chính. Một lá số toàn phúc tinh không thể là số người chết chồng được.
Mệnh tuy có Cô Thần nhưng có Trường sinh giải.
– Cung Phu quân : Liêm Phá tại Dậu, rất xấu, chồng có thể ở tù, chết non. Nhưng cư cung có Khoa, Xương, tam hợp có Đào Hồng, Khúc, Lộc Tồn thì gặp hạn xấu vợ chồng phải xa nhau một độ mới thôi.
Giáo sư Hoàng Quân tới nhà trả lời cho bà Bảy biết : Ông Đệ còn sống. Qua năm Giáp Dần, hạn bà Đệ đến cung Tý, ngộ Đồng Âm, Lộc, Bật tam hợp có Cơ, Lương, Quyền, Mã vợ chồng mới đoàn tụ.

Dùng Tử vi để phối hợp với Báo chí, Luật pháp để cứu người.

Bà Đệ là phụ nữ tri thức, hỏi ngay:
– Theo tôi biết thì nội trong năm 1973, hai bên sẽ hoàn tất việc trao trả nhân viên dân sự bị bắt, tại sao qua năm nhà tôi mới về?
– Thưa bà đấy là lý, là văn kiện. Còn thực tế và số mạng lại khác.
Quả nhiên sau khi hoàn tất việc trao trả nhân viên dân sự bị bắt, ông Đệ vẫn không được trả tự do, Giáo sư Hoàng Quân hứa giúp bà Đệ đòi tự do cho ông Đệ. Nhưng trước khi vào việc phải coi vận số của bà Đệ, của những người phụ trách đã.
Sau khi nghiên cứu lá số của bà Đệ, nhóm Đông A đưa ra nhận xét : Tử vi chỉ đúng 70%, còn lại nhân định thắng thiên. Theo đúng số của bà thì năm Giáp Dần chưa chắc bà được cũng phu quân xum họp. Nhưng nếu có nhiều người trợ giúp thì được. Vậy giúp bà Đệ, dùng cách nào loại người nào?
Phân tích số của bà Đệ :
– Tử, Phủ, Tướng, Lộc, Tràng, Đào, Hồng, Thai, Toạ, toàn phúc tinh. Được hưởng phúc trọn đời, gặp may trọn đời. Có thể mưu đồ vào lúc vận tốt.
– Đại hạn tại Thân : Mã, Khốc, Khách, tam hợp có Nhật, Nguyệt tịnh minh, Tả, Hữu, Long, Phượng : Mọi sự thành công, tranh thắng dễ dàng duy hiềm Kiếp, Tang tại Tý chiếu lên.
– Tiêu hạn năm Dần đến cung Tý, Đồng, Âm, Lộc, Hữu, Tấu rất tốt. Lưu Thái Tuế tại Dần gặp Cự, thì mưu sự, tranh luận với ai sẽ thắng.

Điều kiện tiên quyết

Muốn giúp bà Đệ thành công, phải để bà Đệ tranh tụng, tranh biện. Phải tìm người nào, hoặc một số người nào đó có đại hạn, tiểu hạn, mệnh có những sao giải trừ Kiếp, Tang …Hơn nữa có những sao phúc tinh trợ giúp cho các phúc tinh Mệnh, Tài, Di, Quan, Đại hạn, Tiểu hạn bà Đệ.
– Đầu tiên là người có Thái Dương miếu địa, Thiên Hình đắc địa để trừ Tang, có Xương, Khúc, Khoa để trừ Kiếp. Người này cần phải có Khốc Hư tại Mệnh, hoặc Tam hợp, hạn gặp Quyền, Lộc, Tả, Hữu để gia tăng uy lực Mã, Khốc, Khách tại đại hạn của bà Đệ, người này đóng vai xung trận đầu tiên. Đánh cho Tang, Kiếp tan nát.
– Sau khi xung phá, tất tới thuyết phục, cần người có Đồng, Âm hay Đồng, Lương ngộ Khoa Tả, Hữu, Tấu để tăng uy lực Đồng, Âm, Tấu tại tiểu hạn bà Đệ.
– Người thứ ba cần có Tử Vi, Lộc Tồn, Tả, Hữu, Đào, Hồng để gia tăng uy lực cho Tử, Lộc, Đào, Hồng tại cung Thiên Di và quan Lộc của bà Đệ. Người này lãnh nhiệm vụ liên lạc với bà Đệ (vì trợ giúp cho cung Thiên di và Quan lộc).
Như vậy trong ba người phải có người ở Ban Liên hợp Quân sự, một người là luật sư nhiệm cách, một người là ký giả để gây dư luận.
Sau khi duyệt lại số các thân hữu nhóm đề nghị:
– Nhờ Đại tá Nguyễn Tử Đoá, tuổi Kỷ Tị, tháng giêng, ngày 21 giờ Dậu, Thái Dương thủ mệnh tại Tị, tam hợp có Hình, Xương, Khúc, Khoa, Khốc, Hư, tiểu hạn có Tả, Hữu, Quyền, Lộc tại Thìn…lãnh nhiệm vụ xông phá thứ nhất. Ông là Phó trưởng phái đoàn VNCH trong ban LHQS, rất đủ điều kiện thuận lợi.
– Người thứ 2, lúc đầu nhóm định nhờ cô đào Hoàng Mỹ, luật sư. Cô tuổi Tân Mão (1951) tháng 3 ngày 10 giờ Dần. Cô có Đồng, Lương ngộ Tấu Thư, Toạ, Quý, Hướng Quý, tam hợp có Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khoa. Nhưng sau vấn đề đặt ra là luật sư nhiệm cách này có thể phải theo ban LHQS vào bưng, ra Bắc, đi Pháp…mà cô Mỹ lại là giai nhân tuyệt sắc, rất phiền. Nhóm đành nhờ giáo sư Trần Ngọc Liên (Tuổi Kỷ Mão, tháng 4 ngày 1 giờ Tuất), Tả, Hữu thủ Mệnh tại Mùi, đắc cách tam hợp Minh châu. Số anh đúng vào cách Hỷ Di tiên sinh nói : “Phượng hàm Thư nhi phùng Nhật Nguyệt, Tam kỳ lai nhập tử sinh. Nam tốt uy bá quyền danh, nữ danh đằng xướng vũ”. Hạn năm Dần đến cung Tý ngộ Tham, Hồng, Xương, Quyền.
– Người thứ 3 là một ký giả, lúc đầu định nhờ David K.Shippler của tờ The NewYork Times, hoặc Nguyễn Đức Hiếu của Tiền tuyến. Sau cùng anh Hoàng Quân bị chỉ định (Tuổi Kỷ Mão, tháng 9 ngày 1 giờ Thìn) Tử Vi thủ mệnh tại Ngọ, đắc cách Tử Phủ Vũ Tướng thêm Lộc Tồn, Xương, Thai, Toạ, Đào, Hồng, Khôi. Đại hạn tại Dần có Vũ Tướng, Hữu Bật, Hoá, Lộc, tiểu hạn tại Tý có Tham, Hồng, Khôi, Đào.
Thê là nhóm Đông A bắt tay vào việc sắp xếp để có bằng chứng bác sỹ Đệ còn bị giam, vận động tại bàn Hội nghị, và gây xúc động dư luạn Quốc tế. Công việc khởi đầu từ tháng 1 năm Giáp Dần.

Nàng Khương Thị đi tìm chồng

Thời Tần Thuỷ Hoàng, nàng Khương Thị có chồng bị bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Nàng lê gót khắp giải trường thành tìm chồng, nhưng không thấy. Nàng khóc như mưa như gió, uất khí cảm động đến trời. Tuyết lở ra, lộ xác chết của chồng nàng chết bị chôn vùi. Nhóm Đông A cũng dùng tên Khương Thị thời nay để gọi bà Đệ. Bà Đệ là con của một nhà giáo, nên có diễm phúc hơn, đòi được chồng.
Tháng Giêng năm Giáp Dần, ký giả Yoshihisa Komori của Nhật báo Mainichi. Nhật báo xin với Đại tá Võ Đồng Giang của MTGP cho anh một giấy giới thiệu, anh ra nông thôn Bình Định thuộc MTGP kiểm soát để viết phóng sự. Khi lọt vào vùng An Lão, anh gặp bác sĩ Đệ trước sự giám sát của cán bộ MTGP. Nhưng anh lén mang được lá thư của bác sĩ Đệ về Sài Gòn trao cho bà Đệ. Nhờ bài phóng sự của Yoshihisa đăng trên Mainichi, bức thư của ông Đệ đã là bằng chứng cụ thể rằng bác sĩ Đệ còn bị bên kia quản thúc. Một cuộc sắp xếp âm thầm diễn ra. Ngày 28/3 năm 1974, bà Đệ đến trụ sở ban LHQS tại Tân Sơn Nhất khiếu nại với Đại ta Nguyễn Tử Đoá, phó trưởng phái đoàn VNCH. Ngay chiều hôm đó, đại ta Đoá chưng bằng cớ, dồn Thiếu tướng MTGP Hoàng Anh Tuấn vào đường cùng. Đại tá còn đòi đưa bà Đệ và ký giả Yoshihisa vào đối chất với bên kia.
Hôm sau anh Hoàng Quân phổ biến tin đó trên tất cả hãng thông tấn, đài truyền thanh, truyền hình Quốc tế, Quốc nội qua các văn phòng đại diện tại Sài Gòn.
Trung tuần tháng 4, theo yêu cầu của Giáo sư Trần Ngọc Liên, Đại tá Đoá cho người hướng dẫn bà Đệ đến khiếu nại tại Uỷ ban Quốc tế Kiểm soát và Giám sát ngày 24/4/1974. Dịp này một lần nữa anh Hoàng Quân lại dùng áp lực báo chí quốc nội, quốc tế để yểm trợ. Tháng 6/1974, anh Trần Ngọc Liên, với tư cách là luật sư nhiệm cách, anh gửi thư cho Uỷ ban Hồng Thập Tử Quốc tế, Cơ quan Y tế quốc tế nhờ can thiệp xin trả bác sĩ Đệ. Anh Hoàng Quân viết thư nhờ một số Giáo sư trong liên đoàn Giáo giới quốc tế, các ký giả tại Paris can thiệp, với các phái đoàn Bắc Việt và MTGP tại Paris.

Ngày về trong ân nghĩa

Ngày 20/11/1979 Giáo sư Trần Ngọc Liên đau nằm bệnh việc Cơ Đốc, Giáo sư Hoàng Quân công tác tại Huế đều nhận được điện thoại cho biết bác sĩ Đệ đã được trả Tự do. Giáo sư Hoàng Quân từ Huế báo tin bằng điện thoại cho Đại tá Đoá. Trong vụ bác sĩ Đệ tất cả có 11 người phụ trách, nhưng chỉ có Đại tá Đoá, giáo sư Hoàng Quân là tiếp xúc với bà Đệ mà thôi.

Hy vọng vào tương lai

Dùng Tử vi vào việc trị quốc mưu đại sự thì triều Tống, triều Trần đã làm nhiều rồi. Như việc Hoài Văn Hầu bắt Nguyễn Linh Nhan đều do Chiêu Minh Vương dùng Tử vi sắp đặt. Bà Phi Nguyễn Thị Bích Châu khuyên vua Trần Dụ Tôn không nên đi đánh Chiêm thành vì biết vua tới hạn chết. Băng Hổ, Tướng công Trần Nguyên Đán ghi trên lá số cháu ngoại là Tán trù bá Nguyễn Trãi rằng năm 63 tuổi phải về hưu để tránh thảm hoạ do đàn bà và gian thần hại …đều nằm trong nguyên lý Phá cách, Trợ cách của tử vi cả.
Sang năm tới đây, Long tranh Hổ đấu để dành nhau 159 ghế Hạ viện, các danh gia tử vi tha mồ mà đắt khách. Nhóm Đông A độc phá về khoa Phá, Trợ tha hồ mà yểm trợ hoặc phá…

Viết theo hồi ký của nhóm Đông A

KHHB Xuân Ất Mão (1975)

TVVN Sưu Tầm- Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận