295.-Người ôm hận ngút trời là cụ Phan Khắc Sửu-KHHB 73 A2

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tử vi Danh Nhân:

NGƯỜI ÔM HẬN NGÚT TRỜI LÀ CỤ PHAN KHẮC SỬU

“Nhớ đến P.42, thật là một cơn ác mộng, tôi mong rằng những hình ảnh giam cầm mọi rợ như thế này không còn này.”
(Của Phan Khắc Sửu)
Cụ Thiên Lương

Nhân sĩ miền Nam Việt Nam, nếu là người khó tánh, đếm trên đầu ngón tay phải kể có cụ Phan Khắc Sửu. Một ông già ốm o, đầu bạc lại thêm đôi mắt cận thị, ấy thế mà gan cùng mình.
Theo người thân cận của cụ cho biết, cụ sanh ngày 7 tháng 5 giờ Mùi tuổi Tân Sửu. Mệnh lập tại Hợi

Nhìn vào thấy ngay là một người ở thế bất mãn, nghị lực ghê gớm, phấn đấu thật lòng vì nước vì dân, chỉ biết có nói, nói ai nghe đựơc thì nghe, không nghe thì đành chịu. Tài ba như Gia Cát Khổng Minh biết nhà Hán hết thời, và công mình làm chỉ là việc của người ném bùn sang ao, cũng cố phấn đấu vì tình nghĩa của Lưu Huyền Đức.
Tình hình cụ Phan Khắc Sửu phải chăng là tình non song mà nghĩa đồng bào. Thân cư Phúc Đức, đóng ở cung Sửu, đứn ở cái thế chính nghĩa minh bạch. Tiếc rằng cụ không đủ tài ba (thiếu Tả Hữu) chứ nghị lực có thừa (Mã, Tràng sinh ở Hợi, đắc Khoa).
Đời cụ chỉ trông vào một chữ Tân, cho nên Đồng Cự ở Sửu được cái thế Song Lộc, Long , Phượng, Hổ, Cái là phần vinh dự đền bù cho cụ chỉ được ở cái địa vị khiêm nhượng là một vị quốc trưởng quyền, phù họp với Nhật xuất phù tang bị nước biển Đông tràn ngập (Lưu Hà, Hoá Kị) ở Quan Lộc.
Kể về thời thì không thấy cụ đắc thời một lúc nào hết, hoạ chăng là giai đoạn còn là bạch diện thư sinh, học hành được thành đạt với tấm văn bằng kỹ sư để giới thiệu với quốc dân.
Còn lại suốt 30 năm tranh đấu vì nước vì dân, tuyệt không một dấu vết gì gọi là hài lòng cho kẻ sĩ. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn hợp số nhất, thì ôi thôi, Tướng Ấn dính chum cùng bị Tuần, Triệt kẹp cứng, Long, Phượng, Hổ, Cái, Khoa, Quyền, Lộc chỉ đem lại kết quả là tiễn đưa cụ bằng lễ quốc tang huy hoàng.
Cả nước thương tiếc cụ là một người có lòng với đất nước nhưng không có thời.
Cụ Phan Khắc Sửu cũng giống như cựu Hoàng Bảo Đại, được một cung Thê là nổi bật. Một đàng đúng tư cách đầy đủ là một bà Hoàng Hậu. Một đàng dư tài ba là một bà nội trợ, buôn bán đông tây, một thân mình tần tảo, lo cho đủ chi dung của gia đình để cho cụ khỏi bận tâm vì sinh kế mà lo việc nước.
Ngày nay cụ ở suối vàng, xin cụ phù hộ cho cụ bà lạnh khoẻ buôn may bán đắt. Việc nước, xin thưa cụ, đã có người khac.

Lời nói sau của giai phẩm KHHB

Xin trả lời quý bạn độc giả hỏi về cụ Thiên Lương :

  • Cụ Thiên Lương là cụ Lê Quang Khải, vị Tử vi nổi tiếng từng tong sự ở Nha Ngân sách và Ngoại Viện Bộ Tài Chánh. Nay cụ đã về Hưu.
  • Theo lời một số quý bạn đọc, muốn cụ Thiên Lương giải đoán các lá số nhiều hơn nữa, chúng tôi đã thưa chuyện lại với cụ. Nhưng cụ cho hay, với cái ngông đặc sắc của nhà Tử Vi, cụ chỉ viết về một khía cạnh của mỗi lá số, khía cạnh đó ứng vào cuộc đời và tâm sự của danh nhân. Chúng tôi cũng nghĩ rằng, nhà Tử vi thường có một cái đắc ý ở chỗ đó. Vả chăng trong mỗi bài giải đoán, cụ Thiên Lương đã nêu lên đầy đủ những cách chính để xác định về cuộc đời của danh nhân.
  • Chúng tôi rất mong được những lời bàn thêm của quý vị sành Tử vi để rọi sáng vào cuộc đời danh nhân Việt Nam, và cũng để mở rộng khoa Tử vi thêm mãi.

KHHB 73 A2 (Ngày 11/1/1973)

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận