275.-Nguyễn Tường Tam: văn hào hay chính khách?-KHHB Số 36

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
[TẠP CHÍ KHHB SỐ 36 RA NGÀY 07/02/1973]
TỬ VI DANH NHÂN

NGUYỄN TƯỜNG TAM
VĂN HÀO HAY CHÍNH KHÁCH?

(của Thiên Lương)

Mùa thu năm 1932, Ông Nguyễn Tường Tam đứng ra xuất bản tờ Phong Hóa. Ông tạo ra ba nhân vật Lý Toét, Xã Xệ và Bang Bạnh là những nhân vật điển hình của xã hội thời đại, để châm biếm với ý định gột rửa những thói hư tật xấu mà thực dân đã reo rắc vào xã hội ta.
Tờ báo tiếp tục được chừng 4 năm rồi bị đóng cửa, nhưng tiếng tăm Ông Nhất Linh cũng đã đủ lắm rồi, khắp nước chỗ nào cũng nói đến Lý Toét.
Ông tuổi Bính Ngọ, sanh ngày 25 tháng 7, giờ Dần.
Lá số:

Mệnh ông ở cung Ngọ vô chính diệu, đắc Nhật Nguyệt chiếu hư không, thông minh có thông minh, nhiều khi như mụ, nhưng tiếng tăm có thừa.

Ông đắc cách một nhà văn (Văn Khúc, Mộc Dục ở Ngọ miếu địa) một nhà văn có nghệ thuật hay đả phá như cho mình có nhiệm vụ phải làm (Thái Tuế, Kình Dương).
Vì Mệnh ông ở Ngọ, ông không thể không nặng lòng với đất nước trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông đặt quyền lợi Quốc Gia lên trên hết, thành ra ông lao mình vào chính trị. Ông làm sách làm báo cũng một mục đích là tạo sửa cho cái Quốc Túy, Quốc Hồn một ngày một tiến bộ, đẹp đẽ như người.
Nhìn vào cung Thân, thấy cũng như cung Mệnh, một người đường đường chính chính yêu nước, một người hoàn toàn thấy phải phụng sự cái chính nghĩa vì nước vì dâm, Ông tính toán suy tư ghê gớm lắm.
Tiếc rằng đời Ông, cả Mệnh lẫn Thân luôn ở trong hoàn cảnh thế yếu chống lại kẻ cường quyền, đủ phương thế đè bẹp mình mặc dầu kẻ đối nghịch không phải là mạnh lắm.
Ông nhờ được Phúc Đức đủ tư thế giới thiệu với quốc dân là có người tên Nguyễn Trường Tam đây là kẻ có tài, có nghị lực, có lòng yêu nước thế thôi (vô chính diệu đắc Nhật Nguyệt chiếu. Quyền bị Triệt, Lộc bị Thiên Tài).
Ông không phải là không có thời. Quãng thời gian ở cung Quan tức từ 44~53 tuổi, có thể nói là thời gian Ông phụng sự Quốc Gia dân tộc, có chăng chỉ là văn học.
Từ 1926~1933, những tác phẩm Gánh Hàng Hoa, Đời Mưa Gió, Đoạn Tuyệt là những tác phẩm tự giới thiệu với đồng bào, “có tôi đây Nguyễn Trường Tam xin ra mắt Đồng bào (Phúc Đức)”.
Từ 1950~1960, những tác phẩm Viết và đọc Tiểu Thuyết, Giòng sông Thanh Thủy, Ông đã thành công trong giai đoạn ở cung Quan (44~53 tuổi).
Giòng sông Thanh Thủy là bộ sách, có lẽ Ông cảm thấy đời sống chánh trị nó tàn ác quá, dầu là người cùng nước với nhau mà không đồng chánh kiến.
Ông chán nản, sống chìm đắm trong những khu rừng lan Đà Lạt, cùng với gió sớm mây chiều, suối reo thác đổ. Tưởng nếu Ông cứ tiếp tục đời văn nghệ với cuộc sống thần tiên đó như Trương Lương, chắc là còn lắm điều hay.
Những người này không thể sống một cuộc đời phó mặc sự tồn vong Quốc Gia cho người khác được, văn thiết tha đến đời sống quê hương hẳn là có cảm tình phong phú, quan tâm đến vận nước, mạng dân. Nên một khi đã nghe, đã thấy cái gì trái tai gai mắt là xông ngay vào can thiệp coi đó như là phận sự phải làm, bất chấp sự nguy nan. Đó là người Mệnh đóng đúng Cục.
Phải chăng thời của ông là thời của người được hưởng khó khăn như kẻ ẩn dật (trường hợp Bảo Đại được truất phế) chứ không phải là người lên xe xuống ngựa, tiền hô hậu hét.
Đã tưởng ông lâm nguy ngay vận 34~43 (Sát Phá Tham Không Kiếp, tuổi Bính ngộ Hóa Kỵ). Mệnh những người đã viết ra những dòng Thủy còn trường, đáo nhập… (1 chữ không rõ) cung, Cao Xanh còn thấy ông chưa xong sứ mạng của một công dân có lòng nhiệt thành tô điểm sơn hà, nêu cao sĩ khí bất khuất của truyền thống những nhà văn chính.
Có phải ông Nhất Linh, ông đã thành danh văn hào hơn là thành công trên đường chính trị?

Lời nói sau _ Sau khi tiếp nhận được bài giải đoán của cụ Thiên Lương về lá số ông Nguyễn Tường Tam, chúng tôi có tiếp nhận được bài của ông Mỹ Tín cũng giải đoán cùng một lá số. Chúng tôi xin đăng bài của cụ Thiên Lương, giải về một khía cạnh trong lá số. Trong số sau, chúng tôi sẽ xin đăng bài của ông Mỹ Tín, giải về những khía cạnh khác. Xin quý bạn đọc đón coi.

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số
Chia sẻ.

Bình luận