250- SAO NÀO CHIẾU MẠNG THÌ ĐƯỢC LÀM VUA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Trong bài trước, tôi đã trình bày nhiều lí do vì sao không thể tưởng tượng đặt ra một công thức gồm toàn các bộ sao tốt ở cung Mệnh, rồi nói rằng đó là cách làm vua, là phi thường cách. Không thể nào có một công thức gom tất cả các bộ sao tốt vào cung Mệnh, và đương số vừa lọt lòng mẹ đã làm vua, rồi cứ thế tiếp tục cầm quyền cho đến mãn đời.

Tôi cũng đã dựa vào những câu phú để dẫn chứng – một trong những phương pháp luận đoán lá số, là việc nhận xét sự tương ứng, hạp cách, giữa những bộ sao ở Mệnh Viên và những bộ sao ở đại hạn. Sự tương ứng, hạp cách đó có thể tạo thành ảnh hưởng xấu, hoặc đem lại kết quả tốt đẹp, sự nghiệp lớn lao, tùy theo ảnh hưởng và ý nghĩa các bộ sao. Nhờ vậy, người nghiên cứu có thể luận ra những giai đoạn mà một ông Vua thành công, lên ngôi trị vì, thoái vị hoặc mất ngôi.

Dù không có phương tiện làm một cuộc thống kê, thì chúng ta cũng vẫn có thể tin chắc rằng xưa nay các vị Vua đều không có ngày giờ sinh giống nhau (dù cho có chăng nữa, thì cũng là trường hợp quá ít). Vậy những vị Vua ấy không có lá số Tử vi giống nhau, và lẽ tất nhiên là không có các cách giống nhau trong lá số. Không có ông vua nào giống nhau trong cuộc đời, trong sự nghiệp, và cũng chẳng có cái phi thường nào giống nhau. Người thì phi thường về văn (Tự Đức), người thì phi thường về võ (Quang Trung), người lại phi thường về…dâm (Ngọa Triều) cũng là phi thường vậy!

Dù không làm một cuộc thống kê chúng ta cũng có thể tin chắc là có nhiều vị Vua không phi thường chút nào, nếu không nói là tầm thường, học không siêu việt, tài không xuất chúng. Chỉ “tà tà” hưởng sự nghiệp của Tiên Đế. Chắc là những lá số ấy không có gì nổi bật cho lắm. Ấy thế mà vẫn làm vua.

Để giải tỏa những thắc mắc này, chúng ta cần xét đến ba yếu tố Thiên văn, Nhân sự và Địa lý.

Tôi xin nói về yếu tố Nhân sự trước rồi sẽ nói đến yếu tố Thiên văn sau, để tiện việc so sánh Tử vi và Địa lý.

Về phương diện Nhân sự, con người chịu ảnh hưởng tương quan của gia đình, gia tộc, vận nước, hoàn cảnh xã hội. Ở xã hội quân chủ chuyên chế thì cha truyền, con nối, kế tiếp nhau giữ ngôi vua. Cùng có lá số thượng cách, có đủ quân thần tá sử, mà con Vua thì lại làm Vua…con của gia đình thường dân thì không làm vua nhưng cũng được hưởng một cuộc sống dồi dào, kẻ hầu người hạ…vào bực thượng lưu. Tử vi là một khoa Lý số luận về tính cách của vận mệnh chứ không phải là dùng để luận về phần lượng của vận mệnh.

Lá số của ông Bảo Đại, dù cho Mệnh lập tại Tuyệt địa, dù cho Thân cư Quan lộc có Liêm Tướng ngộ Triệt, thì đó chỉ là những cái Triệt, cái bế tắc, trở ngại, thăng trầm của một truyền thống Đế Vương.

Ở vào thời quân chủ chuyên chế, nếu vận nước không gặp hồi đảo lộn, không có những lá số soán nghịch, những lá số cách mạng, thì một vị Thái Tử có lá số trung bình, an hưởng, cũng có thể kế tiếp Vua cha, trị vì thiên hạ.

Xem các vị sao trong lá số của một vị Vua cũng là để đoán thêm về sự thịnh suy, no ấm của toàn dân gặp những Tang Điếu, Hư, Khốc, Hỏa Linh thì dễ có sự đao binh, dầu sôi, lửa đỏ. Tùy thêm nơi cát tinh, quyền tinh, dũng tinh, gia hội mà luận về sự ưu thế, hay thất thế gặp lúc có Thiên Tai, Đại họa, cũng có lắm vị Minh quân trai giới, làm lễ tế cáo trời đất, cầu cho quốc thái dân an. Đó cũng là một trong những giải pháp tìm cách sống cho thuận Thiên Lý, định đường lui tới cương nhu.

Luận về Tử vi là đi tìm một đáp số Lý giải, chứ không phải để đi tìm một đáp số máy móc. Tử vi nói lên tính cách, giới hạn thượng, trung, hạ cách, văn võ, công, thương…Tử vi không quy định một công thức các bộ sao làm Vua. Tử vi không phải là cái máy, cái khuôn đúc nên con người.

Nếu ở Việt Nam không có, thì trong toàn vùng Đông Nam Á này ắt phải có người cùng ngày giờ sinh với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Người ấy không thể đem lá số Tử vi đến trước Dinh Độc lập khiếu nại rằng: “Tại sao cùng ngày giờ sinh mà ông thì làm Tổng thống còn tôi thì không được ngồi trong dinh Độc lập?”

Xưa nay đã có hằng ngàn, hàng vạn vị Vua ra đời trên khắp thế giới. Chúng ta không thể nào quan niệm rằng cứ đến ngày giờ sinh của một vị vua đã ra đời, thì toàn thể sản phụ trên thế giới phải nhịn để kỷ niệm hoặc để nhường những ngày giờ sinh độc đáo cho các vị vua ấy. Quý bạn nào dày công nghiên cứu, xin cứ ghi nhận rằng, chỉ còn hai năm nữa là đến năm Giáp Dần, tháng 3, ngày 7, giờ Dần là ngày giờ sinh của Lã Hậu, và còn chín năm nữa là đến năm Tân Dậu, tháng 4, ngày 10, giờ Tuất, là ngày giờ sinh của Khổng Minh. Chúng ta thử tìm xem có bao nhiêu Lã Hậu, bao nhiêu Khổng Minh ra đời.

Không có công thức các bộ sao làm vua, mà chỉ có những lá số thượng cách, xuất sắc. Rồi cũng còn phải nhờ các yếu tố tương quan, gia tộc, địa lý…mà cái thượng cách ấy được trợ lực thêm, và trở thành siêu việt.

Không có công thức các bộ sao làm vua. Lá số của ông Ngô Đình Diệm tuy ở vào thượng cách, cực phẩm phú quý, nhưng cũng phải đến đại hạn tốt nào đó mới phát đạt, và cũng còn nhờ thêm ảnh hưởng tương quan của các lá số ông Nhu, bà Nhu mà tạo nên những thành công vượt bực (xin xem lại mục 1001 chuyện Tử vi, đăng trong Khoa học huyền bí số 9.

Dù cho lá số không xuất sắc cho lắm, mà được các tương quan gia tộc, địa lý tốt…thì vẫn được nhiều sự trợ lực đáng kể. Dù cho lá số của ông Bảo Đại, Mệnh lập tại Tuyệt địa, Thân cư Quan lộc có Liêm Tướng ngộ Triệt thì các sự trắc trở bế tắc, hoặc thăng trầm ấy vẫn nằm trong những tương quan gia tộc, địa lý…của một Hoàng Triều.

Trong những bài sau này, tôi sẽ trình bày thêm về sự tương quan ảnh hưởng đến vận mệnh trong vận tiểu nhi (từ 13 tuổi trở xuống) và sự tương quan ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp, vận mệnh trong vận Mộ Khố (từ 40 tuổi trở ra) cùng là lý do khiến cho có sự thay đổi tánh tình, tướng dạng, qua các giai đoạn của cuộc đời.

Bây giờ tôi xin nói về giá trị Toán học thiên văn trong Tử vi.
Toàn bộ Khoa học Tử vi đã dựa vào các yếu tố Âm Dương, Ngũ hành, Bát quái, Thập can, Thập nhị chi, và trên một trăm vị sao.

Chưa có ai tính Tử vi mà không an sao, không luận về các vị sao. Vì vậy, chúng ta phải nhận rằng Tử vi đã dựa một phần đáng kể vào Khoa Thiên văn, một nền Thiên Văn Toán học, vì những bộ sao đều có hệ thống và được an theo những quy tắc nhất định (không ai an sao Thiên Quan ở cung Tý, không ai khởi giờ Tý ở cung Tuất để an sao Địa không…) Những hệ thống, những quy tắc ấy cho thấy là Khoa Tử vi đã dựa một phần đáng kể vào Toán học thiên văn. Một số đồ biểu an sao, trình bày trong một số sách Tử vi (trình bày dưới những hình thức có vẻ toán học) đã khiến người nghiên cứu hiểu lầm rằng Khoa Tử vi chỉ có giá trị duy nhất là giá trị toán học thuần túy.

Nền Toán học thiên văn xưa kia không nhằm mục đích đưa con người đi chinh phục những cái gì xa xăm trong vũ trụ. Xét như trong việc tìm ra Can, Chi, quan sát sự vận chuyển của vầng Thái Dương, Thái Âm, quan sát chu kỳ thay đổi thời tiết, đặt ra lịch pháp, cũng không nhằm mục đích mổ xẻ, phân tích, chế biến cái gì, mà chỉ là để tổ chức cuộc sống cho hạp với Thiên Lý, gieo giống, làm mùa thuận theo sự vận chuyển của vũ trụ để thêm phần êm đẹp.

Do đó, tiến trình của Lý học xưa kia là: Quan sát vũ trụ đối chiếu nhân sinh rồi suy ra những nguyên lý tổ chức cuộc sống cho hợp với lẽ trời đất để “xu cát ty, hung” (nương theo phần tốt, lánh phần xấu). Cứu cánh là thuận theo lẽ trời đất là hòa đồng, chứ nào có phải là phân tích để mà phân tích, để mà mổ xẻ đến rốt ráo vô cùng tận, để phục vụ lòng hiếu kỳ vô bờ bến, hoặc là để đưa con người đứng ra ngoài, đứng lên trên vũ trụ để chinh phục, khắc phục một cái gì.

Tiến trình của Khoa học tử vi cũng vậy. Quan sát vũ trụ, dựa vào những nguyên lý Âm Dương, ngũ hành toán học thiên văn – đối chiếu nhân sinh luận đoán tính cách của vận mệnh – rồi tìm một giải pháp thuận theo Thiên Lý để “xu cát ty hung”. Cứu cánh vẫn là thuận theo lẽ trời đất chứ nào có phải để nâng cao bản ngã, phục vụ tham vọng cá nhân mà chỉ là để định lẽ tiến thoái, cương nhu, xuất xử cho phải lúc.

Có thể tạm ví tiến trình ấy với tiến trình của một chiếc hỏa tiễn được bắn lên cao, nhưng không phải chỉ lên cao mãi mãi, đi vào không gian vô cùng tận, mà chỉ lên cao đến một độ vừa đủ để có thể chuyển hướng, trở thành một vệ tinh quay xung quanh quả đất.

Chỉ vì không nhận định rõ khác này, chỉ vì không nhận định rõ cái tiến trình từ khởi điểm Toán học thiên văn chuyển đến cái cứu cánh hòa đồng, thuận theo thiên lý, mà một số người đã có ước vọng lạc hướng, toan dùng tử vi trong chiều hướng phân tích đến rốt ráo vô cùng tận, dùng Tử vi để phục vụ lòng hiếu kỳ vô bờ bến, mong chẻ sợi tóc làm tư, làm tám, làm 16, tính cả đến ngày nhổ răng, ngày sửa mũi…ngày nào chết…để rồi hoang mang, lúng túng, không sao đưa ra được một đáp số toán học máy móc về sự chênh lệch vận số của những người có cùng ngày giờ sinh.

Khởi điểm của Tử vi là toán học thiên văn nhưng đây không phải là một nền toán học phục vụ tham vọng, phục vụ cho lòng hiếu kỳ vô bờ bến. Tử vi đã đi từ khởi điểm toán học đến cận cảnh luận lý hòa đồng vì vậy Tử vi không đưa ra những công thức máy móc tuyệt đối và cũng chẳng có công thức các bộ sao làm vua.

Nhìn lên trời cao vời vợi, xưa kia con người không dám mơ ước chinh phục một cái gì trên cao ấy mà chỉ tìm ra những nguyên lý hòa đồng, những nguyên lý “xu cát ty hung” thì nhìn xuống đất thấp gần gũi, con người đã tích cực dựa vào những yếu tố Địa lý để tranh thủ, tổ chức cuộc sống của mình.

Đến đây chúng ta thấy rằng Tử vi và Địa lý đôi khi gần như mâu thuẫn. Nếu trong Tử vi không có công thức những bộ sao làm vua, nếu trong Tử vi con người thụ động mong chờ đứa con ra đời vào một ngày giờ sinh tốt, thì trong Địa lý lại có những cuộc đất phát Khoa giáp, phát Đế Vương…

Tôi có một người trong họ không quả quyết là tuyệt tự nhưng số rất hiếm con lại chọn phải một căn nhà mà nền đất nổi lên từng cục gồ ghề, tục gọi là vảy rồng.

Lấy vợ năm 16 tuổi đến ngoài hai mươi tuổi thì sinh hai người con gái, từ đó đến năm 41 tuổi không có con trai, và đẻ người con gái nào sau này cũng không nuôi được. Đến năm 42 tuổi, cụ tôi và mấy người bạn chọn hộ một hướng nhà mới qua năm 43 tuổi thì sinh được một người con trai chỉ có một người ấy rồi thôi (số người cha tuổi Bính Ngọ, tháng 3, ngày mùng 6, giờ Tý).

Trong trường hợp này, Địa lý tuy không đảo ngược được ảnh hưởng Tử vi, từ lá số không con thành ra có nhiều con, nhưng cũng góp phần cải thiện lá số, ít ra cũng có một người con.

Thực ra không có gì là mâu thuẫn, vai trò của Tử vi và Địa lý có thể hiểu được qua thuyết “Âm Dương tương đối, năng tương trợ” trong Dịch lý.

Số Tử vi hơi kém mà được Địa lý tốt thì cũng cứu vãn được phần nào. Số Tử vi tốt mà gặp Địa lý kém thì cũng giảm đi phần nào. Có lẽ, đó cũng là một lý do khiến cho có người cùng ngày giờ sinh với ông vua, mà vẫn không được làm vua. Số Tử vi không tốt lắm có khi lại không được hưởng đất Đại Phát. Có lẽ đó là một trong nhiều lý do khiến cho nhiều thầy Địa lý chỉ để được mả Đại phát cho người thiên hạ mà thôi. Số tử vi đã tốt lại gặp Địa lý tốt thì thật là xuất chúng phi thường.

Suy cái lý “Âm Dương tương đối năng tương trợ” thì có thể thấy rằng Địa lý đã góp một phần đáng kể trong việc đưa những lá số quyền quí thượng cách lên bậc làm vua vậy

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận