152.-Lá số hai ông thạc sĩ Phạm Duy Khiêm và Hoàng Xuân Hãn-KHHB số 75-1A

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[TẠP CHÍ KHHB PHáT HàNH NGàY 11.01.1975]

Lá số hai ông Thạc sĩ PHẠM DUY KHIÊM và HOÀNG XUÂN HÃN

(Thiên Lương)

Trên 30 năm trước đây, người Việt Nam nào chiếm được chiếc bằng Thạc Sĩ phải là một nhân tài đặc biệt hiếm có. Hai ông Phạm Duy Khiêm và Hoàng Xuân Hãn là hai ông Thạc Sĩ đầu tiên của đất nước VN dưới thời Pháp thuộc, đã được quốc dân đặt biết bao kỳ vọng vào hai ông sau này.
Nhưng từ năm 1945 đến nay, biết bao biến cố phi thường dồn dập hai ông có lẽ sợ lạnh cứ co đầu rút cẳng chùm chăn thật kỹ ở cái xứ nước băng tuyết phủ ngủ hoài. Tôi được biết số của hai ông. Nay trình bày ra đây để xem khÍa cạnh nào mà hai ông “ngủ” khỏe đến thế!

ông Phạm Duy Khiêm tuổi Đinh Mùi, sinh ngày 13 tháng 3 giờ TÍ.
(Ghi chú của người post bài: Điểm khác biệt: LS theo link trên: Vòng Trường Sinh bắt đầu từ Dần / LS trong báo: Vòng Trường Sinh bắt đầu từ Ngọ)

ông Hoàng Xuân Hãn, tuổi Mậu Thân, sinh ngày 13 tháng Giêng, giờ TÍ

Nhìn vào hai lá số, phải công nhận là hai ông thành tài cao cả trên đường học vấn. Cả hai ông cùng Thân Mệnh đồng cung, hai vị trÍ Mệnh Thân đều không cho phép hai ông thi thố được việc gì ngoài con đường văn nghiệp.
Trường hợp ông Hãn Thì bất mãn thối chÍ quá lắm, còn ông Khiêm tinh khôn hơn biết mình biết đời không thể làm gì được, đóng vai trò thầy tu.
Hai ông đều có thử thách, ông Hoàng Xuân Hãn đã lãnh vai Bộ Trưởng Giáo Dục hồi ChÍnh phủ Trần Trọng Kim được chừng năm, ba tháng. Còn ông Phạm Duy Khiêm theo lời mời của ông Ngô Đình Diệm về làm Bộ Trưởng Phủ Thủ Tướng cũng được đâu năm, bảy tháng rồi cũng rút lui luôn.
ông Khiêm thành tài rất sớm, Mệnh ông đã đẹp và vận hành lại thuận lợi ngay trong buổi thiếu thời học nghiệp, nếu ông không phải là dân bị trị, có lẽ ông còn đậu cao hơn con số “Mười ba trùng” (13 bis) vì đối cung còn kém thế Mệnh ông rất nhiều, Phúc Đức dành cho ông thành đạt trên đường học vấn thôi, không cho phép ông thành tướng có ăn.
ông tuổi Đinh Mùi mà Mệnh Thân đồng cung tại Thìn là ông đã đồng ý chấp nhận với cao sanh, đặt ông vào cái khuôn khổ đóng vai trò đạo đức, lại thêm một Quả Tú ngay ở Thìn, Cô Thần ở Thân khiến ông thành hóa nhân, tuy ông không phải là hóa nhân, phù hợp với cung Thê vô chÍnh diệu Tướng quân bị Tuần Triệt, Hồng Loan ngộ Kỵ, Hồng Loan ngộ Thiên Không, chắc ông đã trải qua những giấc mơ yêu thương hay ông đã cùng ai lỗi hẹn nên ông chán chường phó mặc cuộc đời cùng với non sông, nòi giống châm anh thế phiệt của gia đình mình.
ông là người nhu mà hành động cường quá, thật là số mệnh khiến ông thức thời. Tôi xin chịu thua cái Mệnh Thìn cung của ông, ông khôn lắm ông đành làm người cô đơn để không ai hiểu rõ tâm can của ông, có chăng là người trong cuộc.
Giai đoạn 56 đến 65 ông đã làm được gì hay chỉ thụ hưởng lý tưởng riêng cho mình. Còn từ nay trở đi nếu ông không muốn phụ cái tiếng Thạc sĩ, mong rằng ông hy sinh một chút và cũng không cầu gì thụ hưởng mới làm được việc.
ông Hoàng Xuân Hãn phải chậm hơn ông Khiêm vì thời thuận lợi cho ông đến chậm. Cái đặc điểm của ông là Linh, Hỏa ông rất nên tránh xa, trái lại nó lại phò ông thành công một Thạc Sĩ. Nhưng đời ông phải thái ư không thỏa mã nên ông cũng thuận theo hoàn cảnh như khuôn thiên đã ấn định, mặc dầu ông thấy không có gì đáng cho ông nể sợ hay quá thế. Khả năng gánh vác của ông vẫn phải đứng vào cái thế lép nên bỏ cuộc.
Đời ông hãnh diện ở giai đoạn Phúc Đức với bộ nhung khục võ biền rực rỡ uy nghi của Đại Học Bách Khoa là một trường đại danh đã đào tạo nên biết những vị tướng lãnh có tài của Pháp Quốc (Tấu Thư, Hữu Bật, Văn Xương, Bát Tọa, Quyền Khoa Linh Tinh đắc Thiên Tài)
Tiếc rằng bộ âm Dương tịnh minh thật tịnh minh, nhưng Dương ngộ Đà, âm ngộ Tài nên sự toan tÍnh hay bị một lầm hai lỡ đi đôi với vị trÍ Mệnh ông ở cung Dần làm ông thành người bất mãn.
Năm Ất Dậu (1945) ông lãnh ấn Bộ Trưởng Giáo Dục kể ra ông cũng tự hào, có ý chÍ hăng say làm việc, nhưng nguy hiểm quá không biết ông có rõ không, có lẽ nhờ Thiên Lương (Thọ tÍnh Mộc đối Thổ) ở Mệnh, Lộc Tồn ở Đại vận 22-41 che chở và từ ngày đó đến nay ông hết muốn tham gia việc nước việc đời. Năm nay ông đã 65 tuổi rồi, đại vận này ông phải sống có cái gì chứ, còn chờ gì nữa?
Xin mời hai ông Phạm Duy Khiêm và Hoàng Xuân Hãn, hai vị Thạc Sĩ đầu tiên của đất nước trở dậy tung chăn ra, “ngủ” kỹ quá rồi, trên dưới 20 năm, hay hai ông còn sợ cung Quan của hai ông cùng có Hóa Kỵ?

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận