150.-Giải thích sự tán gia bại sản của Thạch Sùng qua hạn kiếp, không để xác định..KHHB số 75-1A

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

[TẠP CHÍ KHHB PHÁT HÀNH NGÀY 11.01.1975]

GIẢI THÍCH SỰ TÁN GIA BẠI SẢN CỦA THẠCH SÙNG QUA HẠN KIẾP, KHÔNG

Để xác định:

CáCH GHI ĐẠI HẠN KỂ TỪ CUNG PHỤ MẪU HAY HUYNH ĐỆ

(Trần Nhật Tường)

(ông NghiNghi Trần Nhật Tường đặt lại vấn đề tÍnh cung Đại Vận. Sau lá số Hạng Võ, đây là lá số Thạch Sùng để ông chứng minh).

áp dụng vào lá số Tử Vi của Thạch Sùng

A- Ở mục này, tôi không có ý định giải đoán lá số của Thạch Sùng mà chỉ có một mục đÍch là dùng lá số này (chứng minh tiếp theo bài giải thÍch lá số Tử Vi của Hạng Võ) để nói về cách: Ghi Đại hạn chÍnh xác nhất, qua câu phú đoán:

“Kiếp, Không lâm Hạn…Lục Châu Vong”
Hoặc:
“Thạch Sùng hào phú, hạn hành Địa Kiếp dĩ vong gia”

Nhưng cũng xin lạm bàn với ông Thiếu Tá Hoàng Sơn trong bài “ Adieu Tử vi” một chút về lá số này. Tôi đã tra hết sức đều thấy ngày sanh của Thạch Sùng là ngày 03 tháng 05 năm Giáp Ngọ, giờ Dần, Kim Mệnh, Mộc Tam Cục. Không hiểu sao sanh năm Giáp Ngọ, Thiếu Tá lại an Tuần ở hai cung Tuất, Hợi? rồi Thiếu Tá tự hỏi: “Cung Thiên Di lại bị Tuần, đi ra giao thiệp kém thì sao lại giầu được?” – Không lẽ có cách an Tuần khác? – Trong khi Tuần được an vào vị trÍ của 2 cung Thìn, Tỵ. Tức là mạng Thạch Sùng bị Tuần án Ngữ!


Bây giờ mới có thể giải thÍch được lá số của Thạch Sùng, tại sao lại giàu? – Theo chân các bậc tiền bối và Bác Trần Việt Sơn để giải đáp vấn đề này, tôi có lời lạm bàn như sau: Nếu Thiếu Tá để ý nghiên cứu về 2 cặp sao Vũ Khúc – Tham Lang thì sẽ rõ: 2 sao này ở 2 vị trÍ âm, Dương, Ngũ Hành tương phản nhau nên rất khoái đi cặp để xung khắc lẫn nhau. Vũ Khúc Dương Kim là tài nguyên tinh chuyên môn kiếm tiền, nhưng cứ bị ông Tham Lang âm Mộc ham của bở luôn luôn xÍa vô làm càn thì Vũ Khúc làm sao rảnh tay mà hoạt động được, do đó mới có câu phú ghi là:
“Vũ Tham tiền bần như hậu phú”
Vậy nếu muốn giầu, vấn đề chÍnh là phải làm sao triệt hạ được sao Tham Lang, để cho Vũ Khúc rảnh rang hoạt động mới mong giầu nổi.

Thì đây, nhìn vào số Thạch Sùng ta thấy Thạch Sùng Mạng Kim lấy sao Vũ Khúc làm chủ. “ông Thân” Tham Lang đã bị Tuần giữ cứng lấy để cho Vũ Khúc (bắc đẩu tinh cư bắc vị) một mình một cõi sáng chói với sao. Hóa Khoa tha hồ mà hoạt động sinh lợi. Trong số Thạch Sùng, nội chỉ cần thấy một cặp Khoa-Vũ không thôi cũng đủ thÍch rồi, huống chi sao này lại được sự hỗ trợ, dinh dưỡng của cặp Tử-Phá, Tả-Phụ với Lộc Tồn và Hóa Lộc nữa thì làm sao lại không “Phú Gia Địch Quốc cho được”
Chỉ nhìn vào số thôi cũng thấy “Tiền ơi là tiền, của ơi những của rồi”, không giầu sao được, ngoài ra những cách phú thấy trong số này như:

 • “Xuất Thế Vinh Hoa, Quyền Lộc Thủ Tài Phúc Chi Hương”.
 • Nhị Khúc Vượng Cung…hay Vũ Khúc, Văn Xương Câu Củng…”

Theo tôi, chỉ cần là phụ! Có biết bao nhiêu người số có 2 cách này, sao không phú gia địch quốc? Vậy, khi đọc trong số muốn giầu phải thấy “Tiền là Tiền” mới mong giầu được. Quý vị học Tử vi thử nghiệm mà xem, với những số Vũ-Tham thủ mệnh: Nếu Tham bị giữ, số phải giầu. Ngược lại, Vũ bị giữ: thì số này chỉ thuộc vào loại “ Đa tật đố”: đa dục, đa sắc… “Đa” chơi bời mà thôi!

Nếu Thiếu Tá Hoàng Sơn an Tuần ở 2 cung Tuất Hợi thì tôi thấy Thạch Sùng có lẽ sẽ nổi tiếng là một chàng Tư Mã “Thiên Hạ đệ Nhất Thanh Lâu” mới phải!!

B- Theo tài liệu thì Thạch Sùng chết ở đại vận 43 đến 52 tuổi. Vậy:

 • Nếu khởi Đại hạn bắt đầu từ Mệnh cung đi thì hạn chết 43-52 đi vào cung Thân “Vong Gia” vì Không, Kiếp? Chẳng lẽ hai câu phú trên đều sai?
 • Cho nên Đại Hạn phải được ghi theo lỗi “Tòng Mệnh Tiên Nhất Cung Khởi” mới đúng. Vì Thạch Sùng tuổi Dương Nam nên Đại Hạn được ghi thuận khởi từ cung Phụ Mẫu tÍnh đi, khi đó hạn chết lầm vào cung Dậu có Thiên Đồng hội với Kiếp Không nên mới hung hiểm, bất cát vậy.

Và câu phú đoán”
“Thiên Đồng Ngộ Kiếp Không Bất Cát”
Linh ứng thay!

 • Chẳng những thế, vận hạn lại bị luôn cả một bộ Lục Sát Tinh (Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp) với Hình Sử (Xin xem ở bài giải thÍch câu: “Thiên Sứ Hạn Lâm Nhân Cộng Kỵ” “Thạch Sùng Hào Phú Phá Gia Vong” ) nữa… nên Thạch Sùng phải chết!
 • Thiên Cơ, Cự Môn (là cái hòm, áo quan) chiếu vào: Thạch Sùng cũng không sống được.
 • Hồng Loan với Không Kiếp đồng thủ: Làm sao Thạch Sùng sống nổi? Do đó, ở Đại hạn đi vào cung Dậu này, Thạch Sùng phải tán gia bại sản, mất vợ và vong mạng vậy.

Kết luận: hai câu Phú đoán trên đã được dùng chÍnh xác và minh bạch.
Xin nhắc lại: Ở bài trước, tôi có đề cập đến vấn đề: Nếu Nhật Nguyệt với bộ Đào Hồng Hỉ là cái hay khi xét về hạn hôn nhân, cưới hỏi thì bộ Thiên Đồng với Kiếp Không hoặc Cự Môn với Đà Kỵ là cái linh diệu để coi về hạn chết vậy.

Nguyên nhân cái chết của Thạch Sùng
Nếu xét nguyên nhân về cái chết của Thạch Sùng thì ta thấy ở Đại hạn này đối cung là sao Thái âm với Hồng Loan, Thiên Hỉ ở cung Mão: Chắc chắn là phải chết vì đàn bà đẹp, quý vị nghiên cứu thêm sang số Tử vi của Hàn TÍn sẽ thấy: Hàn TÍn chết ở hạn 25-34 tuổi, có sao Thái âm ở Mão xung chiếu nên bị bà Lã Hậu giết đi vậy. Đem ứng dụng Hình tượng của Nhật-Nguyệt vào trường hợp này, quý vị có thể giải đoán một cách chÍnh xác và vô cùng lý thú rằng: “ Thạch Sùng bị chết vì người đàn bà đẹp có tên là Châu (Châu là Hình tượng của sao Thái âm hay nói tóm lại Thạch Sùng chết vì nàng Lục Châu vậy)
Có như thế câu:
Lục Châu vong
Hay
Dĩ vong gia
Nó mới là cái thâm thúy của người đặt Phú.

C- Đến đây, tôi xin phép ông Vũ Tri Thiên được trÍch ra một đoạn nói về tiểu sử nàng Lục Châu trong cuốn “Tướng Đàn Bà” để làm tài liệu minh chứng cho lời giải đoán này thêm phần phong phú:
“Tiểu sử nàng Lục Châu (Vợ của Phú gia địch quốc Thạch Sùng), Lục Châu quê ở Hợp Phố, nơi sản xuất những ngọc quý. Nàng họ Lương. Lịch sử ghi chép rằng nàng là một mỹ nhân nổi tiếng đời Tấn. Các tên buôn ngọc đồng ý với nhau lấy tên Lục Châu là một loại ngọc quý nhất, đắt nhất mà đặt tên cho nàng. Đương thời có một triệu phú danh tiếng giầu có thành điển tÍch của Trung Quốc là Thạch Sùng. Nhân lần viếng thăm nước Giao Chỉ về, lúc về qua Hợp Phố (thuộc tỉnh Quảng Tây) đã gặp nàng Lục Châu. Thạch Sùng cậy người mai mối với sÍnh lễ ba đấu ngọc lớn đắt giá vô kể. Cha mẹ nàng thuận gả cho Thạch Sùng làm ái thiếp. Thạch Sùng đem nàng về đất Lạc Dương ở tỉnh Hả Nam. Ở đây, Thạch Sùng có một dinh cơ cực kỳ mỹ lệ, đó là Kim Ốc Viên mà nhiều danh họa đã từng lấy làm đề thi cho họa phẩm. Trong Kim Ốc Viên, mỹ nhân nhiều như mây tụ, nhưng từ khi có nàng Lục Châu đến thì sắc đẹp mọi người lu mờ ảm đạm hết. Thạch Sùng giao du quảng bác. Từ khi được Lục Châu quản xuyến giao thiệp thì Kim Ốc Viên càng nổi danh. Trong bạn bè lai vãng nhà Thạch Sùng có tên Tôn Tú là thân tÍn của Triệu Vương Tư Mã Luân. Tôn Tú mê Lục Châu, đã nhiều lần trêu ghẹo Lục Châu bị nàng cự tuyệt. Thạch Sùng nổi giận cấm cửa Tôn Tú, Tôn Tú oán giận. Nhân cơ hội Thạch Sùng không ủng hộ Triệu Vương trong ý đồ soán nghịch, Tôn Tú xúi Triệu Vương mang quân đánh Kim ốc Viên bắt giết Thạch Sùng. Nàng Lục Châu chạy lên lầu cao nhảy xuống chết. Cái chết của Lục Châu trở thành một kịch phẩm hay của Văn học Trung Quốc, đó là vở kịch “Trụy Lâu”.

Thế là hai người đàn bà làm chết hai danh nhân là Bà Lã Hậu giết Hàn TÍn, còn Lục Châu làm chết Thạch Sùng. Nếu so sánh về nhan sắc hai người đàn bà này qua Tử vi, thì thấy Lục Châu có phần sắc sảo, mặn mà hơn bà Lã Hậu nhờ hơn được cặp Hồng Loan Thiên Hỉ nhưng cũng lại chÍnh vì cặp sao này mà Thạch Sùng mới có vợ nhỏ và Lục Châu mới phải làm thiếp của Thạch Sùng vậy.

Tổng kết bài nói về cặp sao Không-Kiếp
Như vậy, qua loạt bài nói về hai sao Không-Kiếp tôi đã lần lượt trình bày với quý vị độc giả những tiết mục có thể kể như sau:

 • Bỏ sao Địa-Không.
 • An lại sao Thiên Không
 • Giải thÍch về trường hợp Mệnh vô chÍnh diệu đắc tam Không
 • Nghiên cứu hai lá số: một của Sở Bá Vương Hạng Võ và một của Phú gia địch quốc Thạch Sùng qua vận hạn Kiếp Không để ấn định cho chÍnh xác cách gi Đại hạn đúng nhất.
 • Giải thÍch cách phú: “thạch trung ẩn ngọc” để xác định Hình tượng của Nhật Nguyệt…
 • Nói về cái tên người ta qua Tử Vi

Rồi từ những lá số này (thêm 1 số của Đức Khổng Tử nữa) để xác định lại vị trÍ của hai sao Thiên Thương, Thiên Sứ qua các câu:” Thiên Thương gia ác diệu Trọng Ni tuyệt lương, Đặng Thông vong.”

Sau phái Ma thị diễn câu này thành phú”

“Đặng Thông ngã tử, vận phùng Đại Hao chi hướng.

Phu Tử tuyệt lương, hạn đáo yểu thương chi hội”

(Đại hao: hiệu của sao Thiên Thương)

Các cụ ta diễn nôm nghe có vẻ thảm thiết hơn:

“Đặng Thông đói suốt năm trường,

Hạn hành phải sợ Thiên Thương đến mình”

Hoặc câu phú:

Thiên Hao lâm hạn hiệu Thiên Thương,

Phu Tử tại trận đã tuyệt lương

Thiên sứ hạn lâm nhân cộng lại

Thạch Sùng hào phú phá gia vong

(Sao Thiên Sứ trong lá số của Thạch Sùng)

Đó là hai sao quan trọng như vậy, có thể làm cho người ta chết, hoặc đói lả ra cho đến chết (Ngã tử). Mà những người học Tử vi, có mấy ai để ý đến?

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận