113.-Nữ thần tử vi Việt Nam Huệ Túc phu nhân-KHHB số 75-3-B

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nữ thần Tử vi Việt Nam

Huệ Túc phu nhân

Dùng khoa Tử vi giải quyết các vụ triều chính đời Trần

GS Trần Quang Đông (dịch theo bộ sách Đông A Di sự )

Tiếp theo kỳ trước
Huệ Túc phu nhân cứu Đoàn Nhữ Hài sau một vụ gian dâm với phi tần của Vua
Năm Mậu Tuất tháng 6, mùa hạ, nhằm niên hiệu Hưng Long thứ 6 (1298), Đoàn Nhữ Hài may gặp Vua Anh Tông phong xứ mật viện…Nhập cung bái yến Thái hậu, Hoàng hậu.
Khâm từ Thái hậu (là con gái Hưng Đạo Vương, vợ Nhân Tông, mẹ Anh Tông so vai vế với cháu gọi Huệ Túc phu nhân bằng bà) phán rằng:
– Ta tuy là Thái hậu, nhưng trên còn có Huệ Túc Thái hoàng Thái phi. Tiên sinh theo ta vào bái kiến người.
Hài đến cung, phu nhân đón ở đầu Tinh các, lầu nghiên cứu thiên văn. Hài xụp xuống cúi đầu. Phu nhân phán:
– Sáng nay thấy Thủy tiên nở mười cánh, bấm độn biết có đại thần viếng. Tiếc rằng ta đến trễ, e không đủ lễ đối với bậc trung lương.
Khâm từ thái hậu tâu:
– Tâu tổ mẫu, tiểu hài nhi (chỉ vua Anh Tông) vì say rượu suýt bị tội. Được Đoàn tiên sinh đây dùng văn tài tạ tội cho mới thoát.
Phu nhân phán:
– Thưở hoàng thượng (chỉ vua Anh Tông) mới ra đời, ta tính số thất Đồng Lương, Tang, Mã ở Mệnh thêm Hình…ta biết có việc này rồi. Đồng Lương thì ham chơi có thể gây tai họa. Nhưng là phúc tinh thì không bao giờ bị truất ngôi cả. Có Tang, Hình đắc địa thì sau này càng lớn càng nghiêm cẩn, uy nghi tài ba. Thái hậu đừng lo.
Thái hậu lại tâu:
– Đoàn tiên sinh được Thái thượng hoàng (Trần Nhân Tông) và Hưng nhượng vương xem số cho, phê là: Văn mô, Vũ lược, chí cả, tâm hùng.
Lại quay lại bảo Hài:
– Này Đoàn tiên sinh, Thượng hoàng nhà ta và Hưng nhượng vương đều được Thái hoàng Thái phi đây truyền dạy về Tử vi đẩu số đấy.
Hài trình niên canh: Tuổi Kỷ Mão, tháng 9 ngày 1 giờ Mão.
Phu nhân nói:
– Cái cách của tiên sinh, gọi là “Nhật nguyệt tịnh minh”, thì thế nào cũng phò tá Đế vương. Bậc cao nhất là Tể tướng. Lại có Xương, Khúc, Long, Phượng, Kỵ, thì văn tài xuất chúng. Có Kinh miếu thì vũ lược siêu quần, cho nên Thượng hoàng mới phê là văn mô, vũ lược, chí cả, tâm hùng.
Thái hậu hỏi:
– Thần thấy Tiên sinh có cách: “Tam hợp minh châu, đa chiết quế”. Ngoài hợp có Khoa, cư trung Xương Khúc, sao tiên sinh không đậu Đại Khoa. Không đậu đại khoa làm sao lên tới Tể tướng được?
Phán:
– Số trời cả. Có bao giờ vua bị học trò túm áo đâu? Tại sao Đoàn tiên sinh lại túm áo vua? Lão thái sư (Thủ độ) có đậu gì đâu mà cũng làm Tể tướng. Sự nghiệp tiên sinh đây sau này tới Hầu, Bá là khác. Còn tại sao tiên sinh không đậu? Vì hạn còn xấu quá. Hạn xấu thì làm sao mà đậu được. Trong khi số công danh sớm, nên nay có danh mà không có khoa vậy.
Thái hậu hỏi:
– Cung Nô của tiên sinh tại Tý có Tham là phiếm thủy đào hoa, lại thêm Quyền, tả Hồng, có gì đáng lo chăng?
Đáp:
– Tham, Nô tại Tý thì thế nào cũng có ngày tỳ thiếp làm rối kỷ cương. Quyền Tả chế được. Tham 3 độ, Đào 3 độ, Hồng 3 độ, ở cùng nhau thành 27 độ xấu. Quyền 3 độ Tả 3 độ thành 9 độ tốt không đủ chế 27 độ xấu. Nhưng mệnh có Xương, Khúc, Kình thì hoàn toàn bình thường chế được mà giá càng vững. Sợ là khi hạn gặp các dâm tinh thì như giặc ngoài đột nhập trong nhà, khó giữ nổi kỷ cương. Sang năm tới đây, đại hạn tiên sinh ở tỵ (phu nhân tính đại hạn thứ nhất ở cung Phụ Mẫu và Huynh Đệ). Có Cơ, Hình, Mã, Đà, Tang. Tiểu hạn ở Dậu có Riêu, Hỏa, Hao, Hư, Lưu Kình ở Mệnh, Lưu Đà ở đại hạn. Dâm tinh mạnh quá cung Nô phát dậy, thế nào cũng vì má đào mà thành duyên tình ngang trái, nguy khốn. Nhờ Lưu thái tuế gặp Thái âm là quyền tinh tại Hợi, nên thoát nạn.
Hài tâu:
– Thượng hoàng xem số bảo thần vì má đào mà bị trảm, nên xé bìa kinh Kim Cương viết cho mấy chữ: “Tứ đại giai không, miễn tử, để khi hữu sự dùng đến”.
Phu nhân phán:
– Thượng hoàng cũng là Nô của tiên sinh đấy, tờ giấy ấy là Tả, Quyền đấy, tiên sinh đưa ta giữ cho.
Tháng tư niên hiệu Nguyên Phong thứ 7 (1299) trong nội cung khám phá ra chuyện tình giữa Hài và thứ phi Giao Châu. Triều đình nghị án trảm cả hai.
Phu nhân ngự tới sân rồng. Triều đình đồng bái lạy. Phu nhân nói:
– Xin hoàng thượng và triều định cho ta góp vài lời quê mùa nên chăng?
Vua Anh Tông phán:
– Hài nhi kính cẩn nghe lời nghiêm huấn của Thái tổ mẫu.
Phán:
– Thái tông ta đức rộng như biển. An sinh vương dặn Thượng phụ (Hưng đạo vương) cướp ngôi, ngài biết cả. Thế mà vẫn trọng dụng Thượng phụ, nên họ Đông A mới làm nên đại nghiệp phá Thất đát. Nay Giao Châu bất quá 16 tuổi. Đoàn tiên sinh bất quá 21 tuổi, tiên sinh chưa vợ, Giao châu tiến cung 6 tháng không gặp Thiên tử. Trai tài gái sắc họ cảm nhau là thường. Vì chút ít kỷ cương mà giết một công thần tài đức, làm mất đi đức bao dung của Tiên đế không? Sao bằng tác hợp cho Đoàn tiên sinh đây và Giao châu thành phu phụ để tuyên đức bao dung của triều đình. Trọn đời họ là kẻ chịu ơn triều đình, nhất tâm khuông phò xã tắc, quý thay.
Anh Tông nói:
– Hài nhi không chủ trương được việc này, hình pháp đã định.
Phu nhân phán:
– Giao châu là cung phi, để cho nội cung xử. Ta là phu nhân của Thái tông bậc cao nhất nội cung, để ta lãnh xử. Còn Đoàn tiên sinh làm xứ mật viện là người của họ Đông A hơn của triều định, xin giao cho Thân vương xử.
Vua Anh Tông và triều đình cúi đầu vâng mệnh. Giao châu ôm chân phu nhân mà khóc. Lệ nhà Trần các Thân vương về ấp ở. Mỗi tháng có một vị ở triều đại diện mà thôi. Tháng 4 đến lượt Trấn bắc Đại tướng quân Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Hầu kính cẩn thưa:
– Thánh đức của Thái tôn nhà ta nên giữ lấy. Thần xin tác hợp cho Đoàn tiên sinh và Giao châu.
Triều đình nhất nhất tuân theo. Bấy giờ phu nhân mới lấy tấm bìa có bút tích của Thái thượng hoàng “Tứ đại giai không, miễn tử” đưa ra. Anh Tông triều đình tung hô vạn tuế.
Mưu phá Chiêm Thành
Niên hiệu Hưng Long thứ 7, nhằm tháng 6 (1299) phu nhân thu Hài làm môn sinh, khởi chép bộ Đông A di sự.
Năm Bính Thân, tháng 5 mùa hạ, nhằm niên hiệu Hưng Long thứ 13 đời vua Anh Tông (1306) triều đình cự bác việc gả Huyền Trân công chúa chi Chế Củ. Phe không chịu gả gồm Khâm từ thái hậu (mẹ công chúa) và Văn thần. Vua Anh Tông và Đoàn Nhữ Hài lại muốn gả để giữ lời hứa của Nhân Tông thượng hoàng.
Anh Tông hỏi phu nhân, phu nhân phán rằng:
– Khi Thượng phụ băng có dặn rằng việc ngoài nên hỏi Hoài Văn Hầu (Trần Quốc Toản). Sao hoàng thượng không hỏi Hầu? Ta là nữ nhân chỉ biết việc trong cung thôi.
Tháng 6, Trấn Bắc Đại tướng quân Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản về kinh bái kiến phu nhân. Phu nhân phán:
– Ta không can dự đến việc ngoài. Thượng phụ đã bảo việc ngoài nên hỏi tiểu hài nhi (phu nhân là vai bà và là thầy dạy Trần Quốc Toản). Nau tiểu hài nhi dùng lễ thầy trò mà hỏi ta, ta cũng chỉ cho. Tổ tiên nhà ta có ngôi mộ “Đông A Dĩ Nhan Sắc Đắc Thiên Hạ”. Nay xá gì một đứa con gái, nếu đưa Huyền Trân về Nam, làm cho nội cung Chiêm chia rẽ, nhân đó phái người theo để biết hết long mạch, linh khí thì 400 năm nữa Chiêm thành bị tuyệt diệt. Việc này phải giao cho Khắc Chung và Nhữ Hài mới được. Ngày mai vào triều hài nhi cứ đem việ tín nghĩa ra đàn áp văn thần, là xong.
Tháng 7, Huyền Trân công chúa về Chiêm, có sứ giả Đoàn Nhữ Hài, Trần Khắc Chung theo phò.
—-
Năm Canh Thân, nhằm niên hiệu Đại Khánh thứ 7 đời vua Trần Minh Tông (1320), tháng 3, phu nhân cho gọi các đệ tử cung nga thái giám đến dặn dò hết lượt. Đêm 25 giờ Tuất thì mệnh chung. Thọ 80 tuổi.
75 – 3 – B – Diễm Chi

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số
Chia sẻ.

Bình luận