106.-Đây, một vị thánh hy sinh cho đạo lý cứu thế-KHHB số 74E1

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Đây, một vị thánh hy sinh cho đạo lý cứu thế-KHHB số 74E1

Lá số đặc biệt
ĐÂY, MỘT VỊ THáNH HY SINH CHO ĐẠO LÝ CỨU THẾ
Thiên Lương
Thưa Cụ, tôi là một người định cư ở nơi rừng xanh hẻo lánh, và không được phép tin theo những điều dị đoán: tuy vậy vẫn thường được đọc KHHB đều đều với mục Tử vi danh nhÂn bằng ngòi bút của cụ.

Vừa rồi được thoả mãn với lá số của Đức Phật, làm tôi nhớ đến một lá số mà cụ tổ bốn đời đã nghiên cứu, nay còn ghi lại trong gia phả, trước khi quyết định cho gia đình con cháu theo một đường hướng đạo hạnh. Mong rằng cụ ra tay soi tỏ lá số (tuổi Bính thìn sanh ngày 4 tháng 11 giờ Tí) cho tôi nói riêng, và cho tất cả các bạn đọc KHHB nói chung, nếu là một lá số có thể làm kiểu mẫu sáng giá.

Lời lẽ trên đÂy ở một phong thơ của một ông bạn nào ở rừng xanh gửi cho tôi. Sau khi đọc xong thơ, tôi cảm thấy như Thiên Lương sẽ phải sa lầy và tự an ủi bằng lời thi diệu của Tiên Điền Nguyễn Du:
Đã mang lấy nghiệp vào thÂn
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Thiên căn ở tại lòng ta
Chữ tÂm kia mới bằng ba chữ tài.

Thật tình tôi chỉ có một hoài bão mang thiện chí cầu học mong gặp được danh sư. Nay được vị đọc giả từ rừng xanh cho đầu bài. Sau khi lập thành lá số tôi xin kính phục cụ tổ 4 đời ông là Thầy, tuy cụ không ban phát cho tôi một cÂu nào (có lẽ cụ đã khuất núi trên dưới 100 năm nay). Tôi cũng xin cố trình lên hương hồn cụ bản luận văn với tất cả thiện tÂm thành Ý.

Nhìn vào lá số thấy quả có nhiều cách lạ như một bức tranh do một vị danh hoạ thiện nghệ trình bày muôn màu đậm lợt hoà hợp đặt trước mắt. Người tuổi Thìn, mệnh thÂn đồng cung ở Tí như có sứ mạng của Thiên Liêng phán truyền phải xÂy đắp một công quả chánh đáng với bất cứ giá nào (Mệnh ThÂn ở vị trí Bạch Hổ tam hợp Thái Tuế). Cái công quả này là công việc phước thiện do Mệnh thụ bẩm bởi cha mẹ (cung Phụ mẫu nhị hợp sinh nhập cho Mệnh) là đấng quá sáng suốt (Thiếu Dương Thiên Không ở Tỵ) đạo đức cao dày (Thiên Quan, Thiên Phúc, Phúc đức, Thiên đức, Nguyệt đức).

Tử Phá ở đÂy không phải Tử Phá thường tình (bất trung, bất hiếu), Toái QuÂn lưỡng Phá là cái gì oai hùng khó sánh với Tử vi giáp Tả Hữu, Quả tú, Quốc Ấn, độc tôn về phước đức mà hư ảo (Tuần 30%). Phụ mẫu nay là đấng Thiêng liêng tối cao cầm cÂn công bằng huyền bí (Tuần) chứ không phải là thế nhÂn, thì vị này ra đời chẳng qua chỉ là mượn cửa mà dáng trần, còn cha mẹ thực sự hẳn cũng là hiền nhÂn trung hậu.

Thiên Cơ ở Mệnh được cung Thủy sinh sao, sao khắc Mệnh (Thổ) được Tuần cầm chÂn 70% vốn là bậc Thượng Trưởng (Đế vượng) đa tài (Hữu bật) thiện tÂm (Hỉ thần) giải cứu (Ân quang) khuyến dụ phước lanh (Thiên phúc, Hóa quyền). Thật ra vẫn không phải là quyền uy ép buộc (Quyền bị Tuần 70%) mà là giảng giải mà vô vị lợi (Hóa Lộc ngộ Tuần chặn)

Quan cung Thái Âm ở Thìn (hãm) ngộ Đà được Triệt cởi mở với Thái Tuế, Tài Thọ hẳn là tư cách một vị đạo trưởng sáng suốt đa năng ở trong cái thế chính nghĩa đáng được hoan ngênh.

Thiên Di là cái thế kình chống ở Ngọ (Hoả) yếu lÝ kém. Mệnh ở Tí (Thuỷ) với Cự môn, Kình Lực, Đẩu Tang là cả một cục cách thị phi thất thế chỉ tìm cách kiếm chuyện nại cớ hãm hại (nhị hợp sinh nhập với cung ách Thiên Tướng ngộ Hình Riêu Không Kiếp).

ĐÂy phải là một vị Thánh Hiền đã hy sinh bổn mạng cho một giáo lÝ cửu nhÂn độ thế Ngài bị quyền môn (Cự Môn ở Ngọ) khép tội (Cự Kình Hình). Có biết đÂu sự áp dụng cực hình với ngài, chẳng qua là để ngài được giải thoát thành công (Thanh long Lưu Hà) Dưỡng (Mộc) ở đÂy cả về hình thức (cái điểm tựa bằng gỗ) cho xác thÂn, về tinh thần để ngài chuyển kiếp đến Tràng Sinh (vòng Tràng sinh) và đạo lÝ của ngài sẽ trở nên một ngày thêm rực rỡ cao cả (Hồng Loan, Long đức, Thiên khôi).

Vì Mệnh quá yểu (cung sinh sao, khắc Mệnh) được Tuần cầm chừng cho đến giai đoạn Phúc cung ở Dần (25-34 là không gian hoàn toàn khắc Mệnh (Mộc khắc Thổ) lại thêm vô chính diệu ngay chính cung, một Tả phụ Thiên quÝ (Thổ) chỉ là trung tinh hiền hậu làm sao chống kháng nổi với Cự, Kình, Tang, Đầu, Hoả, Linh hãm hại, mặc dầu giáo lÝ của Ngài đã được sáng tỏ (Thái Dương ở Tuất đắc Khoa và giáp Hồng Đào), Thiên Mã ở Dần này. Ngài càng được thế nhÂn qui phục hoan nghênh (Mã Khốc Khách) bao nhiêu, Ngài càng yểu thêm vì Mã này là ngựa của người tuổi Mộc.

Số này đÂu phải là số của người trần thế Bốn cung chánh là Mệnh, Phụ, Phúc, Quan thấy cái gì cũng là mờ ảo, hư hư, thực thực nghiêng về thần quyền, đạo đức. Nếu không là số của một giáo chủ phải hy sinh quá sớm đời mình thì cũng là một vị Thánh tử vì đạo để nêu cao đức hạnh để cho chúng sinh, cho môn đệ vững tÂm với giáo lÝ, vì cung Nô (đệ tử) không phải là không thấy sự bất trắc. Liêm tham Kiếp Sát Hóa Kỵ (nếu là Kim mệnh không thành vấn đề) tuy có Triệt (30%) vẫn có kẻ tiểu nhÂn ăn ở hai lòng phản bội, dầu rằng ở đÂy đa số có những vị sáng suốt, vị tha, hiền hậu (Thiên quan, Thiếu Dương, Thiên Không, Cô Thần và Hồng Loan ở Hợi xung lên có đôi phần khó khăn và Triệt chặn ngõ).

ThÂn Mệnh đồng cung ở đÂy cho ta thấy vị này quyết tÂm đồng Ý với Thiêng Liêng với bất cứ giá nào (vị trí Bạch Hổ) chỉ biết cố làm để nêu cao chánh nghĩa dầu có phải hy sinh cả thÂn mệnh như ở cung ách (Tướng ngộ Hình) Âu cũng là định mệnh để giải thoát lên cao xanh (Thanh long, Lưu Hà, Hồng Loan, Long đức) với đấng Thiên Liêng.

Xin ơn trên ban phước lành.

KHHB số 74E1

Tử Vi Việt Nam Sưu Tầm – Theo Tử Vi Lý Số

Chia sẻ.

Bình luận