Vẽ Lá Số Tứ Trụ

Luận dụng thần

Tác giả: Hoàng Đại Lục (Tuvivietnam – siêu tầm) Dụng thần là gì? Học giả mệnh lý hiện đại hầu như đều nhất chí cho rằng:…

Nhị, luận Âm Dương sinh khắc

Nhị, luận Âm Dương sinh khắc Nguyên văn: Vận 4 mùa, tương sanh mà thành, nói Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thổ, Thổ sanh Kim, Kim…

Tự học tứ trụ

01. LỊCH PHÁP (Tuvivietnam – siêu tầm) “Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất” Để giúp các bạn tiếp cận với môn Tứ trụ -…

Chương 33. Luận Tài

Nguyên văn: Tài là vật bị ta khắc chế để sử dụng, có thể sinh Quan, cho nên là điều tốt đẹp. Tài là tài bạch…