Vẽ Lá Số Tứ Trụ

Bát, Luận Dụng thần

Nguyên văn: Dụng thần của bát tự, chuyên tìm ở nguyệt lệnh, tức là lấy can ngày phối cùng chi tháng nắm lệnh, do sanh khắc…

Chương 33. Luận Tài

Nguyên văn: Tài là vật bị ta khắc chế để sử dụng, có thể sinh Quan, cho nên là điều tốt đẹp. Tài là tài bạch…

Chương 43. Luận Dương Nhận

Chương 43. Luận Dương Nhận Nguyên văn: Dương Nhận là thần Kiếp tài, là Thất Sát của Chính Tài vậy. Ở trước Lộc một vị trí,…

Chương 39. Luận Thiên Quan

Nguyên văn: Sát dùng tấn công thân, giống như không phải là vật dụng tốt, mà cách là đại quý thì phần đa đều có tồn…

Chương 34 – Luận Tài thủ vận

Chương 34. Luận Tài thủ vận Nguyên văn: Tài cách thủ vận, tức lấy Tài cách đã định cục rồi phân ra để phối với vận.…