Danh mục: Vô Chính Diệu

MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU

Mệnh Vô Chính Diệu là khi Cung Mệnh không có 1 trong 14 Sao Chính ( Tử Vi, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Thất…

MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU III

MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU III (Tuvivietnam – Siêu tầm) Vô Chính Diệu tại Tị Hợi duy nhất chỉ có cách LIÊM THAM. NHẬN XÉT: Tại Tỵ…

MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU II

MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU II (Tuvivietnam – Siêu tầm) Vô Chính Diệu Có bao nhiêu trường hợp Vô Chính Diệu? Có 24 trường hợp Vô Chính…

1 2