Danh mục: Văn Xương – Văn Khúc

VĂN XƯƠNG – CAN BÍNH HÓA KHOA

Văn xương – can Bính hóa Khoa (Tuvivietnam – siêu tầm) Văn Xương ưa hóa Khoa, nếu so với Văn Khúc, thì Văn xương hóa Khoa…

VĂN KHÚC – CAN TÂN HÓA KHOA

Văn khúc – can Tân hóa Khoa (Tuvivietnam – siêu tầm) Can Tân là Văn Khúc hóa Khoa và Văn xương hóa Kị, hai sao này…