Danh mục: Vạn Phúc Đường

Sao Liêm Trinh nhập hạn

Năm hạn đến sao Liêm Trinh, có thể phát sinh các sự việc liên quan đến công việc, vợ chồng, tình dục, sức khỏe, tài lợi,…