Danh mục: Tràng Sinh – Trường Sinh

Vòng Tràng Sinh (phần 6)

Vòng Tràng Sinh (phần 6) Tử vi Việt Nam Sưu Tầm Trường Sinh khi giải đoán đại hạn: Cục là thế cuộc, hoàn cảnh mà cá…

VÒNG TRÀNG SINH (PHẦN 5)

Vòng Tràng Sinh (phần 5) Tử Vi Việt Nam – Sưu Tầm LUẬN VỀ TUYỆT (Hành Thổ (TTL), Hỏa (VVT): Tuyệt là giai đoạn xấu nhất. Tử…

Vòng Tràng Sinh (phần 4)

Vòng Tràng Sinh (phần 4) Tuvivietnam sưu tầm LUẬN VỀ ĐẾ VƯỢNG (Hành Kim): Đế Vượng là giai đoạn cực thịnh của sinh mệnh lực, nó đã…

Vòng Tràng Sinh (phần 3)

Vòng Tràng Sinh (phần 3) Tuvivietnam sưu tầm LUẬN VỀ TRÀNG SINH: Tràng Sinh là giai đoạn mở đầu của nhân sinh. Nó không phải là giai…

VÒNG TRÀNG SINH (PHẦN 2)

Vòng Tràng Sinh (phần 2) Đặc điểm về cách an sao Tràng Sinh luôn luôn được an tại Tứ Sinh là Dần Thân Tỵ Hợi căn…

Vòng Tràng Sinh (phần 1)

Vòng Tràng Sinh (phần 1) Vòng Tràng sinh tượng trưng 12 thời chuyển biến của đời người. Theo ý nghĩa luân hồi từ kiếp này sang…

LUẬN VỀ VÒNG TRÀNG SINH

LUẬN VỀ VÒNG TRÀNG SINH Vòng Tràng Sinh là quá trình phát triển của sinh mệnh chia ra 12 giai đoạn. Vòng Tràng Sinh đứng mỗi…