Danh mục: Thiên Riêu

Thiên Diêu

Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư Sao Thiên diêu thuộc âm thủy, hóa khí là phá hao, chủ về đào hoa, phong lưu . Sao Thiên…