Danh mục: Thiên Phủ

THIÊN PHỦ – CAN CANH HÓA KHOA

Thiên phủ – can Canh hóa Khoa (Tuvivietnam – siêu tầm) Phái Trung Châu định lệ Thiên Phủ hóa Khoa, còn các phái khác thì Thái…

TỬ PHỦ DẦN THÂN

TỬ PHỦ Dần Thân (Tuvivietnam – Siêu tầm) BỘ TỬ PHỦ Dần Thân. Gồm 2 sao TỬ VI , THIÊN PHỦ, gọi tắt là bộ TỬ…