Danh mục: Thiên Khôi – Thiên Việt

Hai sao Thiên Khôi và Thiên Việt

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Thiên khôi và Thiên việt – Toàn thư Thiên Khôi Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên khôi là dương hỏa, là…