Danh mục: Thiên Khốc – Thiên Hư

MẪU NGƯỜI “KHỐC HƯ”

MẪU NGƯỜI “KHỐC HƯ” (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Thiên Khốc và Thiên Hư chỉ là hai sao nhỏ trong những phụ tinh của khoa Tử Vi.…