Danh mục: Thiên Hỷ

LUẬN VỀ HỒNG LOAN THIÊN HỈ

LUẬN VỀ HỒNG LOAN THIÊN HỈ (Tuvivietnam – Siêu tầm) Hồng Loan,Thiên Hỉ cặp saonày tuy là tạp diệu nhưng lại rất trọng yếu trên lá…