Danh mục: Thiên Hình

Thiên Hình

Thiên Hình Tử Vi Đẩu Số toàn thư Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thiên hình thuộc dương hỏa, hóa khí là cô khắc, chủ…

Thiên Hình

Tử Vi Đẩu Số toàn thư Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thiên hình thuộc dương hỏa, hóa khí là cô khắc, chủ về hình…