Danh mục: Thiên Đồng

MỆNH THIÊN ĐỒNG TẠI TÝ, NGỌ

Thiên Đồng ở Tý, đồng cung với Thái Âm, là cách cục “Thủy trừng quế ngạc”, đàn ông tướng mạo tuấn tú, phong thái nhẹ nhàng,…

THIÊN ĐỒNG Ở CUNG TẬT ÁCH

Thiên Đồng ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Thiên Đồng thuộc thuỷ, cho nên chủ về bệnh bàng quang, bao gồm các bệnh ở…

SAO THIÊN ĐỒNG- VƯƠNG ĐÌNH CHI

Sao Thiên đồng- Vương Đình Chi (Tuvivietnam – siêu tầm)       Thiên đồng miếu ở ba cung Mão, Tị, Hợi, hãm địa ở ba cung Sửu,…

Thiên đồng tinh – Toàn thư

Thiên đồng tinh – Toàn thư (Tuvivietnam – Siêu tầm)       Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên đồng là dương thủy. Tại Đẩu sao Thiên đồng…

THIÊN ĐỒNG LUẬN (PHẦN 2)

Thiên đồng luận (Phần 2) (Tuvivietnam – Siêu tầm) PHẦN 2 : Thiên Đồng Phụ Luận Như trên đã nói về các điều khái quát của…

THIÊN ĐỒNG LUẬN (PHẦN 1)

Thiên đồng luận (Phần 1) (Tuvivietnam – Siêu tầm) Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ – Chủ tịch CLB phong thủy Thăng Long PHẦN 1: Thiên Đồng…

1 2