Danh mục: Thiên Cơ

THIÊN CƠ – CAN ĐINH HÓA KHOA

Thiên cơ – can Đinh hóa Khoa (Tuvivietnam – siêu tầm) Thiên cơ hóa Khoa không chủ về nghiên cứu học thuật, chỉ khi gặp Xương…

THIÊN CƠ Ở CUNG TẬT ÁCH

Thiên Cơ ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Thiên Cơ thuộc mộc, chủ về tạng can (gan), còn chủ về tứ chi, nhất là…

1 2