Danh mục: Thất Sát

Thất Sát Tinh Quyết

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Tổng luận Thất sát là sao của Nam Đẩu, thuộc âm Kim, Thất sát được coi là “tướng tinh”. Trong Đẩu Số…

SAO THẤT SÁT- Tuvivietnam

Bàn chút về Thất sát :Có 2 thế đứng (cách) liên quan đến Thất Sát, – Thất Sát triều Đẩu – Thất Sát ngưỡng Đẩu Như…