Danh mục: Thất Sát

Thất Sát Tinh Quyết

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Tổng luận Thất sát là sao của Nam Đẩu, thuộc âm Kim, Thất sát được coi là “tướng tinh”. Trong Đẩu Số…

1 2