Danh mục: Thất Sát

Sao Thất Sát

Bàn chút về Thất sát :Có 2 thế đứng (cách) liên quan đến Thất Sát – Thất Sát triều Đẩu – Thất Sát ngưỡng Đẩu Như…