Danh mục: Tham Lang

MẪU NGƯỜI “THAM VŨ ĐỒNG HÀNH”

MẪU NGƯỜI “THAM VŨ ĐỒNG HÀNH” (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ,…

THAM VŨ ĐỒNG HÀNH

THAM VŨ ĐỒNG HÀNH: Trong Tử vi, thuật ngữ CÁCH CỤC được đưa lên hành đầu, chiếm vai trò rất quan trọng trong giải đoán. Hi…