Danh mục: Tham Lang

Can Mậu – Tham Lang Hóa Lộc

Can Mậu – Tham Lang Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Bản chất của Tham Lanh vốn đã chủ về ham muốn vật chất, nên lúc…

Tham lang tinh quyết

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Tham lang độc tọa ở Tý Ngọ Tham lang độc tọa ở Tý hoặc ở Ngọ, cung đối diện có Tử vi…

MẪU NGƯỜI “THAM VŨ ĐỒNG HÀNH”

MẪU NGƯỜI “THAM VŨ ĐỒNG HÀNH” (Tuvivietnam – siêu tầm) Mẫu người “Tham Vũ Đồng Hành” là những người có cung Mệnh an tại tứ mộ,…

Tham Lang II

Tham Lang II (Tuvivietnam – siêu tầm) Thuộc tính ngũ hành của sao Tham lang là dương mộc (khí – bên ngoài), là âm thủy (thể -…

Tham Lang I

Tham Lang I (Tuvivietnam – siêu tầm) Tham lang là sao thứ nhất của Bắc Đẩu, trong ngũ hành thuộc dương Mộc, khí của nó thuộc…

1 2 3