Danh mục: Tả Phù – Hữu Bật

Tả phụ và Hữu bật – Toàn thư

Tả Phụ Thuộc tính ngũ hành của sao Tả phụ là dương thổ, là trợ tinh thứ nhất trong chòm Bắc Đẩu, hóa khí là trợ lực,…