Danh mục: Sao Tử Vi

TỬ VI – CAN ẤT HÓA KHOA

Tử vi – can Ất hóa Khoa (Tuvivietnam – siêu tầm)  Tử vi rất ưa hóa Khoa, bởi vì đối với Đế tinh, nhiều lúc danh…

TỬ THAM MÃO DẬU

Tử Tham Mão Dậu (Tuvivietnam – siêu tầm) Giới nghiên cứu tử vi và các vị hành nghề tử vi hầu như ai cũng cũng thuộc nằm lòng câu phú:…

TỬ VI Ở CUNG TẬT ÁCH

Tử Vi ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Tử Vi thuộc thổ, chủ về âm phận, cho nên ở tạng phủ là chủ về…

SAO TỬ VI – Tuvivietnam

紫微: 屬陰土,北斗星主,化為帝君,凡主星必喜「群臣拱照」,所以紫微一定要得「群臣拱照」始為高格,否則格局一般。 群臣為府相,輔弼,曲昌,魁鉞。如會合府相有力,則為有財有勢。 帝皇之象,得輔弼之助,有助力,胸襟亦較廣。 曲昌同會,有學識,有智才,亦能減輕紫微的高傲主觀。 而魁鉞就可提高個人機遇,這都能增加其地位。 如果群臣遠離,為之「孤君」,主觀甚深,心高氣傲而喜惡隨心,不易與人相處。 見空曜,華蓋者,亦有獨特思想。 加四煞,為無道之君,是為下格,更嫌福德宮不佳,乃卑俗之人。 輔弼,曲昌,魁鉞為六吉,對主星的助力最大。 主星是紫微,天府,夜生人而入廟的太陰。 日生人而入廟的太陽,而且必須對見,單見無力。 尤其是左右魁鉞,如果單見,不如不見。 TỬ VI Tử vi thuộc Âm Thổ, là Chủ tinh Bắc đẩu, hóa…