Danh mục: Liêm Trinh

Sao Liêm Trinh nhập hạn

Năm hạn đến sao Liêm Trinh, có thể phát sinh các sự việc liên quan đến công việc, vợ chồng, tình dục, sức khỏe, tài lợi,…

LIÊM TRINH Ở CUNG TẬT ÁCH

Liêm Trinh ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Liêm Trinh thuộc âm hoả nên chủ về huyết, các bệnh liên quan đến máu. Cổ…