Danh mục: Liêm Trinh

Can Giáp – Liêm Trinh Hóa Lộc

Can Giáp – Liêm Trinh Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Liêm trinh là sao thuộc về cảm tính, cho nên không đại biểu cho ham…

Sao Liêm Trinh

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Sao Liêm trinh – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Liêm trinh là âm hỏa, là ngôi sao thứ năm…

LIÊM TRINH Ở CUNG TẬT ÁCH

Liêm Trinh ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Liêm Trinh thuộc âm hoả nên chủ về huyết, các bệnh liên quan đến máu. Cổ…