Danh mục: Liêm Trinh

LIÊM TRINH Ở CUNG TẬT ÁCH

Liêm Trinh ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Liêm Trinh thuộc âm hoả nên chủ về huyết, các bệnh liên quan đến máu. Cổ…