Danh mục: Hóa Quyền

Cung phúc đức phi Hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung phúc đức phi Hóa (1)       Cung phúc đức phi Hóa Lộc: Cung phúc đức phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Là…

Cung phụ mẫu phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung phụ mẫu phi hóa (1) Cung phụ mẫu phi Hóa Lộc: Cung phụ mẫu phi Hóa Lộc nhập cung mệnh:…

Cung phu thê phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung phu thê phi hóa (1)       Cung phu thê phi Hóa Lộc: Cung phu thê phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Mệnh…

Cung tử nữ phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung tử nữ phi hóa (1)       Cung tử nữ phi Hóa Lộc: Cung tử nữ phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Đào hoa…

Cung quan lộc phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung quan lộc phi hóa (1)       Cung quan lộc phi Hóa Lộc: Cung quan lộc phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Là người…

Cung thiên di phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung thiên di phi hóa (1)Cung thiên di phi Hóa Lộc: Cung thiên di Hóa Lộc nhập cung mệnh: Là người thông…

Cung điền trạch phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung điền trạch phi hóa (1) Cung điền trạch phi Hóa Lộc: Cung điền trạch phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Hoàn…

HÓA DIỆU LUẬN

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn (Thiên bàn và…

Cung mệnh phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) (1)       Cung mệnh phi Hóa Lộc: Cung mệnh tự Hóa Lộc: Tự hóa, tức là can của bán cung khiến cho sao…