Danh mục: Hóa Lộc

Luận Tứ Hóa

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa là một loại hiện tượng động , Kinh Dịch nói : một động có 4 loại kết quả , đó là…

HÓA DIỆU LUẬN

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn (Thiên bàn và…

Hóa Lộc

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa Lộc – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Lộc là âm thổ, hóa khí là Tài lộc, chưởng…