Danh mục: Hóa Lộc

Can Kỷ – Vũ khúc Hóa Lộc

Can Kỷ – Vũ khúc Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Vũ khúc là sao tiền tài, còn chủ về hành động, nên ưa hóa Lộc.…

Can Canh – Thái Dương Hóa Lộc

Can Canh – Thái Dương Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Thái Dương chủ về phát tài, khi hóa Lộc cũng chẳng làm tăng danh vọng,…

Can Tân – Cự Môn Hóa Lộc

Can Tân – Cự Môn Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Cự Môn chủ về điều tiếng thị phi, khi hóa thành sao Lộc, thì nhuyễn…

Can Nhâm – Thiên Lương Hóa Lộc

Can Nhâm – Thiên Lương Hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Thiên Lương là sao “giám sát”, chủ về sang quý thanh cao, nên không ưa…

Can Quý – Phá quân hóa Lộc

Can Quý – Phá quân hóa Lộc (Tuvivietnam – Sưu tầm) Phàm là Phá Quân thủ Mệnh hoặc thủ cung Tài, sẽ xảy ra biến động…

Luận Tứ Hóa

Luận Tứ Hóa (Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa là một loại hiện tượng động , Kinh Dịch nói : một động có 4 loại kết quả…

HÓA DIỆU LUẬN

HÓA DIỆU LUẬN (Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn…

1 2 3 4 6