Danh mục: Hóa Lộc

Hóa Lộc [Năm sinh] ở cung Mệnh

Hóa Lộc ở cung Mệnh: “Tình” và “dục” là suối nguồn của cuộc đời mệnh tạo, vì vậy họ là người đa tình, đầy cảm tính,…

Ý tượng căn bản của Hóa Khoa

1. Thùy tượng của Hóa Khoa:              Hóa Khoa đại biểu cho tài năng hiển lộ, có phong thái và tiết tháo cao nhã, có danh tiếng,…

Ý tượng căn bản của Hóa Lộc

1.Thùy tượng của Hóa Lộc: Có thể nói Hóa Lộc là khởi đầu của mọi sự việc, là nơi của hạnh phúc và hoan lạc, giống…

Tứ hóa sơ luận

Tứ hóa sơ luận Trích bài viết của Thầy TUETVNB) 1. Tứ hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Là thùy tượng của tổ hợp sao trong đẩu số…