Danh mục: Hỏa Linh – Linh Tinh

Hỏa tinh Linh tinh hợp luận – Đại toàn

火星 – Hỏa Tinh 又 “杀神”,属火,南斗浮星。 Là một “Sát thần”, thuộc Hỏa, Nam Đẩu phù tinh. 火 星为四煞之一,乃一凶星。居寅午戌为入庙,居巳酉丑为得地,居亥卯未为利益,居申子辰为陷。火星入命,面色红黄,眼大,脸圆长,中等身材,略壮。于人性情 则刚强出眾,急躁胆大,顽固不化,自以为是,心性毒辣,唇齿四肢有伤,麻面或面有伤痕,毛髮有异于常人之处,如为红棕色或卷毛。落入十二宫中皆不为美论, 唯居疾厄宫入庙,作身体强壮少病论之。与庙旺之贪狼同宫入命,指日立边功,武职显贵,经商横发。火星虽入庙旺之乡守命,亦有不顺,成败起伏势所难免,若入 陷宫,刑克甚重,克害六亲,易招官非横祸,恶疾缠身。 Hỏa tinh là một trong Tứ Sát,…

SAO HỎA TINH – LINH TINH- PHẦN 2

Sao Hỏa Tinh – Linhtinh (Tuvivietnam – Siêu tầm) HỎA LINH khi tốt và khi xấu HOẢ LINH khi tốt: HOẢ LINH là ngọn lửa, ngọn…

SAO HỎA TINH – LINH TINH- PHẦN 1

Sao Hỏa Tinh – Linh tinh (Tuvivietnam – Siêu tầm) Hỏa Tinh, Linh Tinh, hóa khí là sát, chủ sát phạt, tai họa, bệnh tật (Có…

SAO HỎA TINH

Sao Hỏa Tinh – Phần 1 (Tuvivietnam – Siêu tầm) Hành: Hỏa Loại: Sát Tinh Đặc Tính: Nóng nảy, táo bạo, liều lĩnh Tên gọi tắt thường gặp: Hỏa Phụ…

SAO LINH TINH

Sao Linh Tinh (Tuvivietnam – Siêu tầm) Hành: Hỏa Loại: Hung Sát Tinh Đặc Tính: Độc ác, sát phạt, cô bần, tai nạn Tên gọi tắt thường gặp: Linh Phụ…

HỎA TINH VÀ LINH TINH – TOÀN THƯ

Hỏa tinh và Linh tinh – Toàn thư (Tuvivietnam – Siêu tầm)       Hỏa Tinh       Thuộc tính ngũ hành của Hỏa tinh là dương hỏa, là sát…

HỎA TINH LINH TINH HỢP LUẬN – ĐẠI TOÀN

Hỏa tinh Linh tinh hợp luận – Đại toàn (Tuvivietnam – Siêu tầm)       火星 – Hỏa Tinh       又 “杀神”,属火,南斗浮星。 Là một “Sát thần”, thuộc Hỏa, Nam…