Danh mục: Hóa Kỵ

Cung phu thê phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung phu thê phi hóa (1)       Cung phu thê phi Hóa Lộc: Cung phu thê phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Mệnh…

Cung tử nữ phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung tử nữ phi hóa (1)       Cung tử nữ phi Hóa Lộc: Cung tử nữ phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Đào hoa…

Cung quan lộc phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung quan lộc phi hóa (1)       Cung quan lộc phi Hóa Lộc: Cung quan lộc phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Là người…

Cung thiên di phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung thiên di phi hóa (1)Cung thiên di phi Hóa Lộc: Cung thiên di Hóa Lộc nhập cung mệnh: Là người thông…

Cung điền trạch phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung điền trạch phi hóa (1) Cung điền trạch phi Hóa Lộc: Cung điền trạch phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Hoàn…

HÓA DIỆU LUẬN

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn (Thiên bàn và…

Cung mệnh phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) (1)       Cung mệnh phi Hóa Lộc: Cung mệnh tự Hóa Lộc: Tự hóa, tức là can của bán cung khiến cho sao…

Sơ luận về Tứ Hóa

(Trích bài viết của Thầy TUETVNB) 1. Tứ hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Là thùy tượng của tổ hợp sao trong đẩu số ứng với thời gian.…