Danh mục: Hóa Kỵ

Hóa Kị

Hóa Kị – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Kị là dương thủy, hóa khí là thị phi, chủ về đa sự, tai…