Danh mục: Hóa Kỵ

Tứ hóa sơ luận

Tứ hóa sơ luận Trích bài viết của Thầy TUETVNB) 1. Tứ hóa là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ. Là thùy tượng của tổ hợp sao trong đẩu số…

Hóa Kị

Hóa Kị Hóa Kị – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của sao Hóa Kị là dương thủy, hóa khí là thị phi, chủ về đa…

TỨ HÓA LỘC –QUYỀN – KHOA – KỴ

(Tuvivietnam – Sưu tầm) Định nghĩa chữ HÓA Lộc Quyền Khoa Kỵ đều có chữ HÓA ở trước. Hóa là chuyển biến, chuyển động, chuyển hóa.…

Luận Tứ Hóa

Luận Tứ Hóa (Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa là một loại hiện tượng động , Kinh Dịch nói : một động có 4 loại kết quả…

HÓA DIỆU LUẬN

HÓA DIỆU LUẬN (Tuvivietnam – Sưu tầm) Hóa diệu trong Tử Vi Đẩu Số, là các sao biến hóa then chốt liên thông các tinh bàn…

1 2 3 6