Danh mục: đồng âm

MỆNH THIÊN ĐỒNG TẠI TÝ, NGỌ

Thiên Đồng ở Tý, đồng cung với Thái Âm, là cách cục “Thủy trừng quế ngạc”, đàn ông tướng mạo tuấn tú, phong thái nhẹ nhàng,…