Danh mục: Địa Không – Địa Kiếp

Địa không, Địa Kiếp

Địa không, Địa Kiếp Địa không thuộc âm hỏa, Địa kiếp thuộc dương hỏa. Cổ nhân nói Địa Không thủ cung mệnh, chủ về “làm việc…