Danh mục: Cung Thiên Di

MẪU NGƯỜI “DỊCH MÔ

MẪU NGƯỜI “DỊCH MÔ (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Dịch Mã chỉ là một phụ tinh nhưng lại đóng những vai trò khá quan trọng trong một…

MẪU NGƯỜI “THÂN CƯ THIÊN DI”

MẪU NGƯỜI “THÂN CƯ THIÊN DI” (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Nằm ở vị trí đối diện với cung Mệnh trên lá số, cho nên cung Thiên…

Cung thiên di phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung thiên di phi hóa (1)Cung thiên di phi Hóa Lộc: Cung thiên di Hóa Lộc nhập cung mệnh: Là người thông…