Danh mục: Cung Tật Ách

THIÊN ĐỒNG Ở CUNG TẬT ÁCH

Thiên Đồng ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Thiên Đồng thuộc thuỷ, cho nên chủ về bệnh bàng quang, bao gồm các bệnh ở…

VŨ KHÚC Ở CUNG TẬT ÁCH

Vũ Khúc ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Vũ Khúc thuộc kim, chủ về bệnh đường hô hấp, kim có khí “tiêu sát”, cho…

THÁI DƯƠNG Ở CUNG TẬT ÁCH

Thái Dương ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Thái Dương thuộc hoả, là kinh Dương Minh, cho nên lúc Thái Dương nhập miếu sẽ…

THIÊN CƠ Ở CUNG TẬT ÁCH

Thiên Cơ ở cung tật ách (Tuvivietnam – siêu tầm) Thiên Cơ thuộc mộc, chủ về tạng can (gan), còn chủ về tứ chi, nhất là…

TẬT ÁCH CUNG NHÀN ĐÀM

Tật ách cung nhàn đàm (Tuvivietnam – siêu tầm) (Tuvivietnam – siêu tầm) “Tam phương tứ chính” của cung tật ách là cung phụ mẫu, cung…

Cung tật ách phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung tật ách phi hóa (1) Cung tật ách phi Hóa Lộc: Cung tật ách phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Có…