Danh mục: Cung Tài Bạch

LUẬN VỀ CUNG TÀI BẠCH

Luận về cung Tài Bạch (Tuvivietnam – siêu tầm) Tiền tài là nguồn nuôi dưỡng mệnh, tục ngữ nói rằng: “Nhân vi tài tử, điểu vi…