Danh mục: Cung Quan Lộc

LUẬN VỀ CUNG QUAN LỘC

Luận về cung Quan Lộc (Tuvivietnam – Siêu tầm) Cung quan lộc là tên gọi có từ xưa, hiện nay người ta thường gọi là cung…

CUNG QUAN LỘC (Tiếp)

Cung Quan Lộc (Tuvivietnam – Siêu tầm) Quan Lộc là cung trực tiếp về đời mình nên lấy Mệnh Thân làm căn bản. Ngoài các Cách,…

MẪU NGƯỜI “THÂN CƯ QUAN LỘC”

MẪU NGƯỜI “THÂN CƯ QUAN LỘC” (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Những người sinh vào giờ Dần (3am tới 5am) hoặc vào giờ Thân (3pm tới 5pm)…

Cung Quan Lộc

Cung Quan Lộc (Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung Quan Lộc Cung Quan Lộc có cát tinh miếu vượng địa tọa thủ, như gặp Tả Phù, Hữu…

Cung quan lộc phi hóa

(Tuvivietnam – Siêu Tầm) Cung quan lộc phi hóa (1)       Cung quan lộc phi Hóa Lộc: Cung quan lộc phi Hóa Lộc nhập cung mệnh: Là người…