Danh mục: Cung Phu Thê

KINH NGHIỆM : GIẢI ĐOÁN CUNG PHU-THÊ

Kinh nghiệm : Giải đoán cung Phu-Thê (Tuvivietnam – Siêu tầm) Phải xem Mệnh, Thân, Phúc. Ảnh hưởng Chính tinh, Trung tinh, Sát tinh. Trường hợp…

1 2